TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych rozszerza program szkoleń dla lekarzy i personelu medycznego. Celem jest dostarczanie im fachowej wiedzy i doskonalenie ich umiejętności, aby zapewnić jak najlepszą opiekę nad pacjentami i zapobiegać niepożądanym zdarzeniom.

Dobra, oparta na pełnej i rzetelnej informacji, komunikacja z pacjentami buduje ich zaufanie do lekarzy, sprzyja terapii i unikaniu sporów. Mówił o tym Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW Piotr Daniluk podczas konferencji „Komunikacja w medycynie i dobre relacje z pacjentami”, zorganizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM).
Jak zapowiedział, TUW PZUW planuje uruchomić drugą edycję programu „Dobre relacje z pacjentem”, prowadzonego przed wybuchem pandemii we współpracy z WUM i pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Należący do Grupy PZU ubezpieczyciel rozszerza jednocześnie program innych szkoleń. Dotyczą one położnictwa, w tym rozpoznawania niedotlenienia okołoporodowego noworodka. Obejmują też takie kwestie, jak właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej i ochrona danych osobowych, zakażenia szpitalne i odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie pandemii COVID-19.

Dobre relacje z pacjentem

Stałe, rzetelne i cierpliwe informowanie pacjentów o stanie ich zdrowia i podjętej terapii jest niezbędne dla prawidłowego i efektywnego procesu leczenia. Sprzyja też unikaniu konfliktowych sytuacji, gdy leczenie nie daje pomyślnych rezultatów ze względu na stan zdrowia pacjentów, a oni sami – nie mając pełnej wiedzy – są skłonni obwiniać o to lekarzy. Prowadzi do spadku ryzyka roszczeń nawet o 30 proc. – Angażowanie pacjenta w proces diagnostyczny i terapeutyczny jest kluczowe – podkreślał dyrektor Daniluk na zwołanej przez WUM konferencji.
Powołał się na doświadczenia z realizowanego przez TUW PZUW programu „Dobre relacje z pacjentem”. Projekt obejmował szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego dotyczące podnoszenia jakości opieki medycznej i komunikacji z pacjentami, a także praktyczne warsztaty, jak reagować w trudnych sytuacjach. Wzięło w nich udział ponad 1500 lekarzy i prawie 4500 pielęgniarek ze szpitali i poradni przyszpitalnych.
– Monitorowaliśmy jednocześnie doświadczenia pacjentów, badając efekty wprowadzanych rozwiązań. Osiągnęliśmy prawie 10-proc. poprawę, mierzoną pozytywnymi odpowiedziami pacjentów w anonimowej ankiecie na temat jakości opieki, empatii i zainteresowania ze strony lekarzy, a także kompleksowości informacji udzielanych chorym – mówił Piotr Daniluk.

Lepsza opieka położnicza

Zapowiedział kontynuację projektu. – Chcemy wdrożyć program „Dobre relacje z pacjentem 2.0”, szczególnie w kontekście nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która zakłada regularne monitorowanie opinii pacjentów – tłumaczył.
Jego zdaniem badania doświadczeń pacjentów powinny być prowadzone częściej, co najmniej raz w miesiącu. – To ważne także dla nas, jako towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które stawia na minimalizowanie ryzyka medycznego. Pozwala zdobywać wiedzę, jaki efekt przynoszą prowadzone przez nas szkolenia, wizytacje medyczne i inne działania z zakresu prewencji – powiedział.
Jak podkreślał, właśnie formuła ubezpieczeń wzajemnych daje szeroką możliwość działań na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów. Opiera się na współpracy we wspólnym interesie i nie jest prowadzona dla zysku, a ubezpieczeni są członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
Do sztandarowych szkoleniowych projektów TUW PZUW należy program „Bezpieczny Poród”. Obejmuje ćwiczenia na nowoczesnym symulatorze w Centrum Symulacji Położniczych WUM. Urządzenie – fantom kobiety i noworodka w naturalnej skali – pozwala symulować najbardziej skomplikowany poród i przećwiczyć kliniczne scenariusze w sytuacji zagrożenia życia matki i dziecka. Nowością jest szkolenie dotyczące rozpoznawania niedotlenienia noworodka, co jest jednym z częstszych problemów występujących podczas porodów. Szkolenie obejmuje m.in. prawidłową analizę zapisów kardiotokograficznych. Jest, podobnie jak inne szkolenia, bezpłatne dla członków TUW PZUW.

Minimalizowanie ryzyka

– Wykorzystując wzajemność w ubezpieczeniach, to, że szpitale chcą współpracować i podnosić bezpieczeństwo pacjenta, staramy się je wspierać. Wizytujemy podmioty medyczne, aby zdefiniować ryzyka i wprowadzić mechanizmy, które je ograniczają. Mamy Radę Naukową, w której są uznani specjaliści w różnych dziedzinach medycyny – mówił dyrektor Daniluk. Rada opracowuje standardy i wytyczne w zakresie minimalizacji ryzyka medycznego i jakości opieki medycznej.
Podczas zorganizowanej przez WUM konferencji prof. dr hab. Marcin Wojnar, który jest członkiem Rady Naukowej TUW PZUW, przedstawił założenia strategii „Dobre relacje personelu medycznego z pacjentami”. To efekt półtorarocznej pracy zespołu ekspertów zaangażowanych przez Akademię Komunikacji Medycznej i Polskie Stowarzyszenie Komunikacji Medycznej.
– Pacjenci wiedzą o swoim stanie zdrowia znacznie mniej niżby chcieli. Bardzo często nie rozumieją informacji, które przekazuje im personel medyczny. Mają poczucie, że między nimi a personelem medycznym nie ma rozmowy, bo komunikacja przebiega jednokierunkowo: lekarz mówi, a pacjent słucha. A powinno być odwrotnie – wymieniał najważniejsze problemy.
Znajdują one potwierdzenie w statystykach, do których odwoływał się rektor WUM prof. dr hab. Zbigniew Gaciong. Wynika z nich, że liczba stwierdzonych przez Rzecznika Praw Pacjentów naruszeń w dziedzinie prawa pacjentów do informacji raptownie rośnie – w 2020 roku była ponad dwukrotnie większa niż rok wcześniej, a w stosunku do 2018 roku wzrosła przeszło trzykrotnie.
Informacje o szkoleniach TUW PZUW:
blosicki@tuwpzuw.pl