Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał 15 członków Rady Organizacji Pacjentów – podał w środę resort. Rada ma wzmocnić pozycję pacjentów w procesach decyzyjnych w ochronie zdrowia.

Do zadań Rady należy m.in. koordynowanie współpracy organizacji pacjentów z MZ; omawianie spraw systemowych w ochronie zdrowia, zgłaszanych przez organizacje pacjentów; przyjmowanie propozycji zmian legislacyjnych do aktów normatywnych w celu wypracowania wspólnych stanowisk i przedstawienia ich ministrowi; zachęcanie organizacji pacjentów do udziału w procesie legislacyjnym i współpraca z innymi radami zrzeszającymi organizacje pacjentów, przede wszystkim z działającymi przy Rzeczniku Praw Pacjenta i Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rada jest organem pomocniczo-doradczym w zakresie prowadzenia dialogu w sprawach systemowych.

"To historyczna chwila. Nie było wcześniej takiej rady przy ministrze zdrowia. W tym gronie będą konsultowane projekty aktów prawnych. Jesteśmy otwarci na państwa wnioski i postulaty, które zamienią się na propozycje przepisów" – powiedział minister, cytowany przez resort na Twitterze.

Członkowie Rady powoływani są na pięć lat spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pacjentów, które m.in. działają w ochronie zdrowia, mają ogólnopolski zasięg oddziaływania, są zarejestrowane od co najmniej pięciu lat i złożyły kopie dokumentów statutowych albo innych dokumentów potwierdzających, że działają zgodnie z przepisami prawa. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl