Ministerstwo Zdrowia przygotowuje przepisy, które umożliwią bezpłatne zaszczepienie się przeciw grypie w sezonie 2021/2022 wszystkim osobom pełnoletnim. Projekt jest jeszcze konsultowany – przekazał PAP rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt, a następnie zdjęło dokument. Rzecznik resortu w rozmowie z PAP wyjaśnił, że publikacja nastąpiła omyłkowo, gdyż regulacja jest jeszcze konsultowana. Ostateczna wersja ma być znana w najbliższych dniach.

W obowiązującym brzmieniu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 szczepionka jest przeznaczona dla 13 grup osób wskazanych do szczepienia z racji narażenia w sposób szczególny na zakażenie wirusem grypy przez wykonywane obowiązki zawodowe (w tym m.in. osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, żłobkach, placówkach oświatowych), miejsce pobytu (domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, odziały opieki długoterminowej) lub wiek (osoby powyżej 75 lat).

Widoczne jest niskie zużycie szczepionek, a obecny poziom wydawania produktów do punktów szczepień nie wzrasta proporcjonalnie do czasu trwania akcji, dlatego grupa uprawnionych miałaby być rozszerzona o osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18 lat.