Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił na wtorek protestujących medyków do rozmów w oparciu o konkretne szacunki złożonych postulatów - podał w sobotę resort zdrowia. Medycy nie rezygnują z sobotniego protestu. Rusza w sobotę o 12.00.

Na sobotę na godz. 12 w Warszawie zaplanowano protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Manifestujący przejdą z pl. Krasińskich przed Sejm i Kancelarię Premiera. Zapowiadają, że przed kancelarią powstanie "białe miasteczko".

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia obejmują:

=> natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

=> realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki

=> zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego

=> wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.

"Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprasza protestujących medyków do rozmów w oparciu o konkretne szacunki dotyczące złożonych postulatów" - czytamy w sobotnim wpisie MZ na Twitterze.

Według szacunku Ministerstwa Zdrowia, jak wynika z załączonego na Twitterze pisma, pierwszy z postulatów - natychmiastowa zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia to koszt 16,25 mld zł w tym roku i 65 mld zł w przyszłym roku.

Koszt kolejnego z postulatów - realnego wzrostu wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, MZ oszacowało na 7,5 mld zł w tym roku, a w 2022 r. - na 30 mld zł. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego to - zdaniem resortu - koszt 1,3 mld zł w tym roku i 5,2 mld zł w przyszłym roku.

Medycy domagają się też wprowadzenia urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, co według MZ będzie kosztować 1 mld zł w tym i 4 mld zł w przyszłym roku, oraz rezygnacji z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym umożliwieniu kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego obecnym zawodom, czego koszt oszacowano na 0,5 mld zł w przyszłym roku.

Spełnienie postulatów w tym roku kosztowałoby - zdaniem MZ - łącznie 26,05 mld zł i 104,7 mld zł w przyszłym roku.

Jak podało MZ, minister zdrowia zaprosił Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy na spotkanie we wtorek o 14 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. "Mam nadzieję, ze zechcą państwo podjąć merytoryczną dyskusję nad doprecyzowaniem postulatów przekazanych 9 września br." - czytamy w piśmie zamieszczonym przez resort zdrowia na Twitterze.