25 tys. zł brutto wynoszą średnie zarobki lekarzy; pielęgniarek ponad trzy razy mniej – 7,6 tys. zł. Tak wynika z analizy, którą przeprowadził Polski Instytut Ekonomiczny na podstawie baz danych Ministerstwa Finansów o podatkach za 2019 r. Choć analityk instytutu Adam Czerwiński podkreśla, że lepiej posługiwać się medianą, która pokazuje wartość pośrodku skali zarobków.
Ponieważ badanie pokazuje wszystkie dochody pracowników medycznych, niekoniecznie tylko te związane z opieką zdrowotną, średnią zaburzają najwyższe zarobki wąskiej grupy podatników. Wśród pracowników medycznych największe przychody wykazywali lekarze. Mediana miesięcznego przychodu brutto dla tej grupy zawodowej wynosiła 16,7 tys. zł – co oznacza, że połowa lekarzy zarabiała mniej, a połowa więcej. W efekcie średnia wynosiła ponad 25 tys. zł. Około 11 proc. lekarzy zarabiało mniej niż 5 tys. zł. Większość, bo trzy czwarte, otrzymywała powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie. Ponad jedna czwarta (28 proc.) zarabiała ponad 25 tys. zł.
Wyraźne różnice widać w podziale na płeć (mężczyźni zarabiają więcej), ale także w podziale na wiek. Zgodnie z przewidywaniami mniej zarabiają młodzi lekarze. Mediana zarobków tych przed 29 r.ż., czyli najczęściej przed specjalizacją, wynosiła ok. 9 tys. zł. Najlepszymi przychodami mogły się pochwalić osoby między 50 a 64 r.ż. W przypadku lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych najwyższe zarobki notowano w grupie wiekowej 40–49 lat, a najniższe w grupie 65 i więcej lat. Z kolei wśród diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów największą medianą przychodów również mogły pochwalić się osoby z grupy wiekowej 40–49, ale już najniższą, podobnie jak u lekarzy, cechowała się najmłodsza grupa wiekowa (29 i mniej lat).
Dane, które zostały zaprezentowane przez Polski Instytut Ekonomiczny – pomimo dostępnych danych za 2020 r. – są z 2019 r. Powód jest prosty: dane za miniony rok mogą być znacząco inne niż w normalnej sytuacji, ze względu na COVID-19 i dodatki pandemiczne. Przychody lekarzy były w tym czasie znacząco wyższe. Wiele osób zarabiało kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.
Jak wynika z naszych informacji, resort zdrowia także przygląda się zarobkom lekarzy. Między innymi przy okazji pojawiających się postulatów finansowych w związku z zapowiadanym na sobotę protestem środowisk medycznych. Resort nie planuje podwyżek dla lekarzy, za to we wtorek zapowiedział podwyżkę dla ratowników medycznych. Z dodatkowych pieniędzy mają skorzystać także pracownicy nieetatowi.
Wczoraj na Forum Ekonomicznym w Karpaczu minister zdrowia i szef NFZ ogłosili przekazanie dodatkowych środków szpitalom. Lecznice powiatowe mają otrzymać w tym roku ponad 700 mln zł więcej. Dzięki temu dyrektorzy szpitali będą mieli pieniądze na ewentualne podwyżki dla medyków. W sumie na wyceny w ochronie zdrowia trafi dodatkowo 1 mld 200 mln zł.
Przychody osób posiadających ważne prawo wykonywania zawodu (PWZ)