Pacówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do 12 sierpnia mogą składać wnioski do pilotażowego programu opasek telemedycznych dla pacjentów po COVID-19. - wynika z komunikatu prasowego Ministerstwa Zdrowia.

Jak podkreślił resort, pilotaż obejmie tysiąc pełnoletnich pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, którzy z powodu choroby byli hospitalizowani lub u których stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym.

"Program zakłada wykorzystanie opasek telemedycznych w warunkach domowych, do stałego pomiaru paramentów życiowych pacjenta, który przechorował COVID-19 oraz zapewnia możliwość zdalnego ich monitorowania" - podało MZ.

Placówki POZ, które mają zawartą umowę z NFZ w zakresie świadczenia lekarza POZ i są zainteresowane udziałem w programie pilotażowym, powinny złożyć wniosek do 12 sierpnia za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI), znajdującej się pod adresem: e-inwestycje.mz.gov.pl. Dostęp do platformy wymaga założenia konta poprzez profil zaufany, a do złożenia wniosku należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Ministerstwo Zdrowia przewiduje możliwość wyboru placówek z całego kraju, przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń i pod warunkiem dostarczenia formularza zawierającego listę pacjentów spełniających kryteria programu.

"Do działań finansowanych w ramach grantu należy prowadzenie monitoringu pacjentów używających opasek oraz wypełnienie ankiety za pośrednictwem platformy Domowej Opieki Medycznej (DOM). Za każdy tydzień monitoringu parametrów życiowych pacjenta placówka otrzyma 100 zł brutto" - przekazał resort.

Program został wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 lipca 2021 r. w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Jak zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia projekt będzie realizowany w trzech etapach (zakwalifikowanie placówek POZ do programu, wykonywanie świadczeń z wykorzystaniem opasek telemedycznych oraz ewaluacja programu pilotażowego). Realizacja projektów potrwa trzy miesiące i zakończy się nie później niż 16 listopada 2021 r. Program Opaska Telemedyczna powstał w ramach programu Domowej Opieki Medycznej.

Placówki, które zostaną zakwalifikowane do programu, otrzymają opaski telemedyczne, które następnie udostępnią ozdrowieńcom. Dzięki nim stan zdrowia pacjenta będzie monitorowany. Mierzone będzie jego tętno i saturacja, a w razie zagrożenia dla zdrowia dane będą przesyłane na platformę DOM. Opaska posiada przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a, detektor upadku, lokalizację GPS i aGPS użytkownika, co pozwoli na identyfikację obszaru jego przebywania, jeśli system wykryje upadek bądź pacjent naciśnie guzik alarmowy. Z kolei personalny asystent głosowy poinformuje go o konieczności zażycia leków oraz o uruchomieniu, naładowaniu i rozładowaniu opaski.