Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 dla niektórych grup zawodowych, w tym personelu medycznego, wybranych grup pacjentów oraz osób, które skończyły 75 rok życia.

Bezpłatnym programem szczepień przeciwko grypie będą objęte m.in. osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, farmaceuci, diagności laboratoryjni, nauczyciele akademiccy, wybrane grupy doktorantów i studentów, funkcjonariusze określonych służb, pracownicy i pensjonariusze DPS, a także wybrane grupy pacjentów oraz osoby urodzonych nie później niż w 1946 r.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, który w piątek ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i - jak wynika z informacji RCL - został przekazany do konsultacji publicznych.

Celem szczepień jest ograniczenie zachorowań na grypę i istotne zmniejszenie ryzyka narażenia na ciężki przebieg choroby - podkreśla MZ.

Szczepienia zostaną sfinansowane ze środków publicznych dedykowanych i zabezpieczonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będących w dyspozycji MZ z uwzględnieniem finasowania zakupu szczepionek do rezerwy przeciwepidemicznej.