Najnowsze obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych – odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną.

Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Refundowane produkty można nabyć w aptece, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Reklama

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją do obwieszczenia dodano 78 produktów bądź nowych wskazań.

Dla 130 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 19 310,40 zł). Dla 7 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,34 zł do 16,19 zł).

Dla 219 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł). Z kolei dla 365 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 58,16 zł).

Dla 353 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 332,97 zł). Dla 122 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,03 zł do 19,71 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 60 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.