Tak wynika z zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień, opublikowanego pod koniec zeszłego tygodnia. Przedłuża ono czas na rozliczenie świadczeń zrealizowanych w 2020 r. do 31 grudnia br. (bez tej zmiany minąłby on z końcem czerwca).
To decyzja oczekiwana przez świadczeniodawców. Jak mówił w wywiadzie dla DGP dr Tomasz Rowiński, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Piasecznie, średni poziom realizacji świadczeń w skali kraju to niespełna 40 proc. (w stosunku do wymogu określonego przez NFZ). Jego zdaniem bez „abolicji” na 2020 r. placówki te miałyby poważne problemy, tym bardziej że ich uruchomienie zbiegło się z początkiem pandemii – pierwsze ruszyły w kwietniu zeszłego roku.