Tak wynika z zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień, opublikowanego pod koniec zeszłego tygodnia. Przedłuża ono czas na rozliczenie świadczeń zrealizowanych w 2020 r. do 31 grudnia br. (bez tej zmiany minąłby on z końcem czerwca).
To decyzja oczekiwana przez świadczeniodawców. Jak mówił w wywiadzie dla DGP dr Tomasz Rowiński, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Piasecznie, średni poziom realizacji świadczeń w skali kraju to niespełna 40 proc. (w stosunku do wymogu określonego przez NFZ). Jego zdaniem bez „abolicji” na 2020 r. placówki te miałyby poważne problemy, tym bardziej że ich uruchomienie zbiegło się z początkiem pandemii – pierwsze ruszyły w kwietniu zeszłego roku.
Jednak resort zdrowia rozporządzeniem z 4 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1548 ze zm.) umożliwił przedłużenie okresu rozliczeniowego. Nowelizowane zarządzenie prezesa NFZ dostosowuje przepisy dotyczące placówek psychiatrycznych do powyższej zmiany.
Jednocześnie fundusz przypomina, że wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego należy złożyć do 30 czerwca br. Mogą je składać placówki, które w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19 nie mogły w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Przedłużenie dotyczy umów zawartych na 2020 r., dla których okres rozliczeniowy został poprzednio wydłużony do 30 czerwca br.
Przeliczony może zostać również ryczałt dla szpitali działających w ramach sieci. – W rezultacie NFZ musi przeliczyć ryczałt z uwzględnieniem drugiego półrocza 2021 r. Dlatego prosimy o sprawne złożenie wniosków, co przyspieszy uruchomienie procesu przeliczenia ryczałtu – apeluje fundusz.