Akademia medyczna może odliczyć wydatki na zakup leków antyretrowirusowych, nawet gdy na fakturze jako nabywca wskazany został student, a nie ona – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to uczelnia medyczna, której studenci odbywają praktyki w szpitalu. Pobierają tam krew pacjentom, wykonują zabiegi, biorą udział w sekcjach zwłok. Zdarzają się przy tym zranienia ostrymi narzędziami. W związku z tym uczelnia finansuje m.in. zakup leków antyretrowirusowych (czyli przeciw HIV). Jej obowiązkiem jest bowiem zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
Zakup leków odbywa się w ten sposób, że jego nabywcą jest osoba, która miała bezpośredni kontakt z krwią pacjenta, czyli student, u którego istnieje ryzyko zarażenia. Odbiera on lek w aptece, ale za niego nie płaci. Koszty leku pokrywa bowiem uczelnia.
Apteka wystawia fakturę, gdzie jako nabywca wskazana jest osoba, dla której została wystawiona recepta i która będzie przyjmować lek. Natomiast uczelnia jest wskazana jedynie jako podmiot regulujący należność z tej faktury (czyli jako płatnik).
Uczelnia wyjaśniła, że taki sposób dokumentowania wydatku jest jedynym możliwym. Faktura nie może zostać wystawiona na uczelnię, co wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z 19 czerwca 2019 r. (nr PL.4604.1.2019.ŁS). Wskazało w nim, że faktura musi być wystawiona na osobę, której przepisano lek, natomiast ten, kto finansuje zakup, jest wskazywany jako płatnik.
Pytanie uczelni sprowadzało się do tego, czy w takiej sytuacji może ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatki na zakup leków antyretrowirusowych dla studentów.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że ponoszenie tych wydatków ma na celu nie tylko racjonalne zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, ale i wywiązanie się z ciążącego na uczelni obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do czego obliguje ją kodeks pracy oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. (Dz.U. poz. 696). Dodał, że ustawa o CIT nie przewiduje w art. 16 włączeń przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków pracodawcy związanych z ochroną bezpieczeństwa i higieny pracy.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.23.2021.1.AW