Korzystanie przez osoby głuche i niedosłyszące z teleporady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie zostało uregulowane w przepisach – podnosi RPO i informuje, że na stronie Polskiego Związku Głuchych jest dostępna pomoc tłumacza języka migowego.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w informacji opublikowanej w poniedziałek na swej stronie zwraca uwagę, że znaczne ograniczenie możliwości osobistych wizyt u lekarza i zalecane konsultacje w formie teleporad stanowi ogromny problem dla osób głuchych i niedosłyszących.

"Problem, który mają osoby głuche i niedosłyszące w skorzystaniu pomocy lekarza POZ w ramach teleporady, nie został uregulowany w przepisach" – podnosi rzecznik.

RPO informuje, że na stronie internetowej Polskiego Związku Głuchych zaoferowano pomoc tłumacza języka migowego dla osób głuchych i dla personelu medycznego.

Szczegóły znaleźć można pod adresem www.pzg.org.pl/2020/07/koronawirus-tlumacz-pjm-dla-calej-polski-2/Pomoc – jak podał RPO – można uzyskać w godzinach 7.00-23.00, bezpłatnie, poprzez Skype, program IMO, stronę internetową. Rzecznik wskazał, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 nie zawiera informacji o potraktowaniu tej grupy osób w odmienny, szczególny sposób.