W związku z tym, że Warszawa znalazła się w czerwonej strefie, XVI Forum Rynku Zdrowia zaplanowane na 19––20 października 2020 r. realizowane będzie w formule internetowej. Debaty, wykłady, prezentacje oraz przyznanie prestiżowych Portretów Polskiej Medycyny – wszystko będzie dostępne w ramach transmisji internetowych.
Jak informują organizatorzy – po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii Forum Rynku Zdrowia zostanie zorganizowane wyłącznie z wykorzystaniem studia telewizyjnego i technologii internetowej. Jak dodają – właśnie dzięki tym technologiom i hybrydowości – uczestnictwo w forum możliwe będzie z dowolnego miejsca na świecie, z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu, a jednocześnie bez żadnego ryzyka epidemicznego.
Dla zainteresowanych XVI Forum Rynku Zdrowia otwarte będą wirtualne sale – przebieg wydarzenia będzie można (po uprzednim zarejestrowaniu się) śledzić na stronach internetowych Forumrynkuzdrowia.pl i Rynekzdrowia.pl.
– Przez 15 lat spotykaliśmy się bezpośrednio, w Warszawie, tworząc jedno z największych i najbardziej opiniotwórczych wydarzeń w polskiej ochronie zdrowia. Jednak w tym pandemicznym roku wszystko wygląda inaczej. W związku z wejściem Warszawy do strefy czerwonej XVI Forum Rynku Zdrowia zmienia swoją formułę na w pełni internetową, ale również interaktywną, więc z jego uczestnikami spotkamy się online. Wiemy, jak to zrobić. Mamy doświadczenia z organizacji tegorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online (Health Challenges Congress – HCC), które wykorzystamy przy Internetowym XVI Forum Rynku Zdrowia – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia.
Termin tegorocznej edycji Forum Rynku Zdrowia skłania do dyskusji o rozwiązaniach poprawiających funkcjonowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej w szerokim kontekście pandemicznej rzeczywistości, której wszyscy doświadczamy od kilku miesięcy. Wśród zaplanowanych 22 internetowych dyskusji odbędą się debaty o bardzo zróżnicowanej tematyce, związanej z polityką zdrowotną, organizacją, finansami i zarządzaniem, jak również z terapiami w wybranych dziedzinach medycyny, nowymi technologiami i cyfryzacją. Paneliści będą omawiać także wpływ pandemii na funkcjonowanie systemu – zarówno pod kątem finansowania szpitali, jak i od strony dostępności pacjentów do systemu.
Zwieńczeniem pierwszego dnia Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia będzie przyznanie prestiżowych Portretów Polskiej Medycyny osobom, których działalność wywiera istotny, pozytywny wpływ na naszą ochronę zdrowia, nie tylko w skali kraju, lecz także konkretnego regionu.