Zarządzanie szpitalami, leczenie onkologiczne, e-zdrowie to niektóre z tematów, które pojawią się na Forum Rynku Zdrowia.
DGP
Podczas dwóch dni – 19 i 20 października w warszawskim hotelu Sheraton odbędą się 22 dyskusje. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarne sesje będą jednocześnie transmitowane online.
Jak informują organizatorzy forum – termin tegorocznej edycji skłania do dyskusji „o rozwiązaniach poprawiających funkcjonowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej w szerokim kontekście pandemicznej rzeczywistości, której wszyscy doświadczamy od kilku miesięcy”. Dlatego to właśnie służba zdrowia w czasach pandemii będzie tematem sesji inauguracyjnej pt. „Czy wygrywamy z koronawirusem?”. Zdaniem ekspertów pandemia jest „surowym weryfikatorem” zmian i decyzji w polskim systemie opieki zdrowotnej.
Omówione zostaną także modele zarządzania pandemią w wybranych krajach i polskie rozwiązania. Tematem będzie także to, jak w czasach pandemii można bezpiecznie otworzyć system dla leczenia wszystkich pacjentów – nie tylko tzw. covidowych.
Wyzwaniem jest także sposób zarządzania szpitalami. Temu tematowi będzie poświęcona osobna sesja. Eksperci będą próbować odpowiedzieć na pytanie, jakie są koszty przygotowania na przyjęcia pacjentów z koronawirusem oraz jaki wpływ na finanse szpitali ma ograniczenie realizacji świadczeń – tutaj zderzona zostanie perspektywa zarządzających lecznicami i NFZ. Również podczas tej sesji będzie rozmowa poświęcona temu, jak skutecznie odmrażać przyjęcia planowe mimo pandemii.
Eksperci zgodnie podkreślają, że nie można bowiem zapominać o reszcie pacjentów. Dlatego na innych sesjach będzie także poruszany m.in. temat chorób rzadkich. Paneliści zastanowią się, jak poprawić diagnostykę i organizację leczenia chorób rzadkich w Polsce zgodnie ze standardami przyjętymi w UE oraz jak wprowadzić rozwiązania przewidywane w ramach prac nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich.
Jednym z kluczowych elementów jest także dostęp do leczenia onkologicznego oraz sytuacja polskich pacjentów z chorobami nowotworowymi w dobie pandemii COVID-19. Omówiona zostanie sytuacja polskiej onkologii w kontekście zmian takich jak wprowadzenie Narodowej Strategii Onkologicznej oraz trwającego Pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.
Zwieńczeniem pierwszego dnia będzie gala z wręczeniem Portretów Polskiej Medycyny dla osób, których działalność wywiera istotny, pozytywny wpływ na naszą ochronę zdrowia, nie tylko w skali kraju, lecz także konkretnego regionu.
Wśród ekspertów pojawią się decydenci z MZ i NFZ, m.in. wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Bernard Waśko, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia. Udział w imprezie zapowiedziała również cała plejada praktyków.