Trzeba scentralizować system walki z koronawirusem, ale poziom decyzyjny przenieść na jak najniższy możliwy poziom – przekonywali uczestnicy kongresu Hospital & Healthcare Management, na którym w zeszłym tygodniu spotkali się eksperci i praktycy, m.in. dyrektorzy szpitali.
Tegoroczne spotkanie zdominowała tematyka związana z COVID-19. Zagadnienia związane z pandemią przewijały się przez wszystkie 18 sesji. Tematyka medyczna, finansowa, organizacyjna – każdy temat sprowadzał się do recepty na COVID-19 i tego, w jaki sposób powinniśmy przemodelować organizację pracy, funkcjonowanie miast czy samej opieki medycznej.
W trakcie sesji inauguracyjnej organizowanej przy współpracy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN wykład na temat szwedzkiego modelu walki z koronawirusem wygłosił prof. Jerzy Leppert z Uniwersytetu w Uppsali. Uczestnicy debaty – m.in. prof. Irena Paradowska-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, PZH, prof. Bolesław Samoliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Tomasz Zdrojewski z PAN – zastanawiali się, czy ta kontrowersyjna strategia, która spowodowała wiele przypadków śmiertelnych ludzi starszych i schorowanych, przyniosła zakładane efekty – czy Szwedzi w rezultacie nabyli tzw. odporność stadną.
Eksperci nie szczędzili także słów krytyki pod adresem rodzimej taktyki walki z pandemią. Doktor Paweł Grzesiowski z Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń uznał, że marnujemy to, co zyskaliśmy dzięki wprowadzonemu w marcu lockdownowi – teraz bowiem liczba zachorowań gwałtownie szybuje w górę. Zdaniem prof. Jarosława Drobnika z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu brakuje spójnej wizji walki z wirusem. Niezrozumiałe są też dla niego niektóre punkty nowej strategii, np. zwalnianie z kwarantanny bez ponownego testowania. Doktor Tomasz Ozorowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, opowiadał o atmosferze w szpitalach, gdzie wszyscy zdali sobie szybko sprawę, że zdani są tylko na siebie. Z kolei prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, mówiła o lękach pracowników szpitali pediatrycznych, obawiających się, że wykruszy się personel.
IV Kongres Wizja Zdrowia Diagnoza i Przyszłość oraz XIV Hospital & Healthcare Management trwał w Warszawie od 5 do 7 października. Organizatorem wydarzenia było wydawnictwo Termedia, a Dziennik Gazeta Prawna objął je patronatem medialnym.©℗