Na granty z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej warte nawet ponad 2,2 mln zł liczyć mogą laureaci programu „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”. W środę ruszył nabór wniosków do tej inicjatywy. Zgłaszać mogą się polscy badacze zajmujący się tematem COVID-19, którzy chcieliby wrócić do kraju.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zachęca do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Na badaczy czeka atrakcyjne wynagrodzenie sfinansowane przez NAWA oraz grant startowy Narodowego Centrum Nauki (NCN). Nabór w specjalnej edycji Polskich Powrotów skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

W ramach Polskich „Powrotów 2020. Edycja COVID-19” NAWA zapewnia finansowanie na 3-4 lata wynoszące nawet po 2,2 mln zł dla projektu. Jeśli jednak projekt obejmuje dodatkowo tzw. komponent badawczy, laureat może jeszcze liczyć na dodatkowe 200 tys. zł ze środków NCN.

Dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska mówiąc w środę o inicjatywie podczas konferencji prasowej, powiedziała, że jest to działanie mające przede wszystkim sprowadzić do kraju naukowców z obszaru medycyny, farmacji, przedstawicieli szeroko pojętych nauk biomedycznych i o zdrowiu. "Ten kapitał ludzki jest na obecną chwilę niezwykle cenny i musimy o niego aktywnie zabiegać" - skomentowała. Wyjaśniła, że w tej edycji planowane jest przyznanie 5-10 grantów.

Wiceminister nauki Wojciech Maksymowicz podczas konferencji prasowej zwrócił uwagę, że program jest choćby szansą dla tych uczelni, które niedawno otworzyły nowe kierunki lekarskie. Jego zdaniem bardzo potrzeba tam kadry, która poznała standardy pracy w najlepszych światowych jednostkach, zna języki obce i może kształcić lekarzy.

Obecny na konferencji Artur Drobniak z Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział: "nasze środowisko bardzo cieszy się z tego rodzaju inicjatyw. Niedobory kadr medycznych - nie tylko lekarskich, ale i pielęgniarskich - niestety są w Polsce na bardzo wysokim poziomie. Wszelkie inicjatywy, które dążą do tego, że lekarze, pracownicy medyczni, naukowcy zajmujący się medycyną, będą wracali do Polski, będą kształcili polskich lekarzy - będą zawsze mile widziane. To krok w dobrą stronę" - ocenił.

A Wojciech Maksymowicz dodał: "Mamy tysiące Polaków, którzy wyjechali i jest to moment, w którym warto, aby wrócili: na przykład ze Stanów Zjednoczonych z Wielkiej Brytanii(...), jak i również z innych krajów, które są nam bardzo bliskie kulturowo, jak i również pozwalają na bardzo dobre przygotowanie wysokiej jakości fachowców"- powiedział wiceminister nauki.

W programie finansowane są: wynagrodzenie powracającego naukowca, wynagrodzenia członków grupy projektowej, koszty przesiedlenia. Mogą też być finansowane koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. Dodatkowo Narodowe Centrum Nauki (NCN) finansuje koszty badań podstawowych w ramach tzw. komponentu badawczego, który ma charakter grantu startowego, umożliwiającego rozpoczęcie badań zaraz po przyjeździe do kraju.

Dotychczas NAWA ogłosiła trzy edycje Polskich Powrotów (trwa ocena wniosków 3. edycji programu). W ramach Polskich Powrotów w latach 2018-2020 rozpoczęło lub rozpocznie swoje projekty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach 40 naukowców.

Wnioski w programie „Polskie Powroty. Edycja COVID-19” mogą składać uczelnie i inne jednostki naukowe, które planują zatrudnić powracającego naukowca. Nabór zgłoszeń trwa do 31 sierpnia 2020.