Na liście objętych zakazem wywozu poza granice Polski znalazło się łącznie 298 produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wynika z obwieszczenia ministra zdrowia zamieszonego w piątek w Dzienniku Urzędowym.

Tzw. lista antywywozowa obejmuje leki, określone produkty żywnościowe, wyroby medyczne, które mogą stać się produktem deficytowym, dlatego potrzebne są specjalne regulacje.

Na poprzedniej liście, opublikowanej 16 kwietnia 2020 roku, znalazło się 312 produktów leczniczych. Natomiast na tej ogłoszonej 1 kwietnia - 858 pozycji, np. lek wspomagający terapię w chorobie COVID-19 - Plaquenil, czy środki ochrony osobistej: fartuchy, maski, rękawice, medyczne ochraniacze na obuwie, termometry elektroniczne.

Lista dostępna jest na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl.