Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej - ogłosił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

W kolejnej fali ograniczeń ogłoszonych 31 marca rząd wprowadził zakaz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Od 4 maja ma się to jednak zmienić. Jak bowiem zapowiedział na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły po majówce korzystać z rehabilitacji leczniczej. Poluzowanie nie dotyczy jednak gabinetów masażu.

29 kwietnia Mateusz Morawiecki przedstawił zasady luzowania obostrzeń w drugim etapie.

Więcej o kolejnym etapie znoszenia ograniczeń przeczytasz tutaj >>>>

Resort rozwoju po konsultacjach z GIS przedstawił również wytyczne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników gabinetów fizjoterapeutycznych. Wśród nich znalazły się m.in:

  • Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
  • Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie gabinetu, stosownie do możliwości.
  • Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.
  • Ograniczenie poruszania się pacjentów po przychodni / gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
  • Przychodzenie przez pacjenta na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
  • Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
  • Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
  • W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę). Odległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta odgrodzenia (np. przepierzenia lub ścianki).

Po wykonaniu usługi powinna nastąpić dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).

Ponadto resort nie zaleca uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta / osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.