Środowisko lekarzy apeluje do premiera, by wesprzeć finansowo rodziny, których bliscy stracą życie lub ciężko zachorują niosąc pomoc w okresie epidemii - wynika z apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowanego do premiera.

"Mając na względzie wielką ofiarność i zaangażowanie osób biorących udział w niesieniu bezpośredniej pomocy związanej z obecną epidemią, a także możliwość narastania zagrożenia w najbliższych dniach, a w konsekwencji wzrostu ryzyka dla tych osób wnosimy o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na pomoc dla rodzin w przypadku śmierci osoby z tego grona” – zaapelowali do premiera przedstawiciele środowiska lekarzy.

Równocześnie chcą, by ewentualna pomoc była adekwatna do poniesionej straty. Ich zdaniem „zabezpieczenie tych środków będzie dowodem szczególnego szacunku jakim powinniśmy otaczać tych spośród nas, który narażając własne zdrowie i życie nie szczędzą wysiłków ani czasu na pomoc dla całego społeczeństwa”.

Wyrazili też nadzieję, że pomimo wszystko podejmowane działania - wyposażenie osób udzielających bezpośredniej pomocy w należny sprzęt, środki ochronne i diagnostyczne oraz niezbędne decyzje organizacyjno-finansowe w ochronie zdrowia - przyczynią się do zminimalizowania zagrożenia i nie dojdzie do śmierci czy ciężkiej choroby tych osób.