Wśród nagrodzonych znalazł się nowatorski lek na chorobę Parkinsona, projekt bezdotykowego urządzenia do domowej diagnostyki bezdechów sennych oraz technologia ultradźwiękowa umożliwiająca sortowanie komórek krwi. Wszystkie projekty są na zaawansowanym etapie wdrożeniowym. Dziewięcioro młodych innowatorów otrzymało łącznie 135 tys. euro na dalszy rozwój produktów medycznych, farmaceutycznych i związanych z ochroną zdrowia.

Grecki zespół SyNoesis, zwycięzca w kategorii Biotech, opracował i opatentował nowatorską metodę leczenia choroby Parkinsona (PD). Lek może okazać się skuteczny także w leczeniu innych chorób mózgu. Z kolei szwajcarski start-up Sleepiz, wyróżniony w kategorii Digital Health, opracował urządzenie oparte na sygnałach bezprzewodowych, które bezdotykowo mierzy parametry życiowe pacjenta, umożliwiając domowy monitoring snu i rozpoznawanie np. bezdechów sennych. Cierpi na nie ok. 1 mld ludzi na świecie, z czego aż 80 proc. jest niezdiagnozowanych. Bezdech zaś w wielu przypadkach prowadzi do zaburzeń rytmu serca czy cukrzycy. Francuski zespół Aenitis, zwycięzca w kategorii Medtech, przedstawił opatentowane urządzenia wykorzystujące fale ultradźwiękowe do sterowania mikroskopijnymi obiektami, np. czerwonymi krwinkami. Nagrodę Publiczności otrzymał projekt nieantybiotykowego leczenia infekcji intymnych u kobiet Gedea Biotech.

Wszystkie start-upy wzięły udział w profesjonalnym programie mentoringowym oraz otrzymały kompleksowe wsparcie akceleracyjne w ramach współpracy z EIT Health. Zwycięzcy konkursu European Health Catapult otrzymali nagrody o łącznej wartości 135 tys. euro, przepustkę do ubiegania się o dalsze wsparcie finansowe i „katapultę” w kierunku szybkiego urynkowienia projektów.

– Start-upy są bardzo ważną częścią ekosystemu innowacji, który tworzymy. W ramach EIT Health łączymy młodych innowatorów z najlepszymi uczelniami medycznymi, firmami technologicznymi i centrami badawczo-rozwojowymi, pomagając komercjalizować przełomowe rozwiązania medyczne. Start-upy, z którymi pracujemy, tworzą nowe miejsca pracy, rozwijają opiekę medyczną, doskonale rozpoznają wyzwania medyczne i coraz lepiej na nie odpowiadają – tłumaczy Balazs Furjes, dyrektor zarządzający EIT Health InnoStars, części organizacji EIT Health, która skupia się na wspieraniu innowacyjnych rozwiązań medycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej.

– Medycyna przyszłości dzieje się już teraz. Coraz więcej rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, cloud computing czy big data jest z powodzeniem testowanych w szpitalach europejskich, na uczelniach medycznych i powoli komercjalizowanych dzięki współpracy z największymi firmami medycznymi. Wszystko, co robimy w ramach EIT Health, ma na celu jak najszybsze, bezpieczne wdrożenie nowych technologii medycznych tak, by były dostępne dla ludzi i znacząco poprawiały jakość ich życia. Według badania opinii, które przeprowadziliśmy podczas tegorocznego EIT Health Summit, zdecydowana większość uczestników, ekspertów z obszaru zdrowia i innowacji uważa, że sztuczna inteligencja zacznie odgrywać kluczową rolę w diagnozowaniu nowotworów już w 2022 r. Na pytanie, co będzie miało największy wpływ na opiekę zdrowotną w ciągu najbliższych dziesięciu lat, 35 proc. osób wskazało druk 3D, 30 proc. rozwiązania biotechnologiczne i genetykę molekularną (CRISPR), 25 proc. technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, a 10 proc. robotykę – podsumowuje Mikołaj Gurdała, regionalny dyrektor ds. innowacji w regionie Europy Północnej i Środkowej EIT Health InnoStars.

EIT Health Summit to coroczne spotkanie ekspertów w dziedzinie innowacji w medycynie i opiece zdrowotnej. Organizatorem tegorocznej edycji wydarzenia był Uniwersytet Medyczny w Łodzi i EIT Health InnoStars. EIT Health jest organizacją wspieraną przez Komisję Europejską i Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz jedną z największych inicjatyw w dziedzinie zdrowia na świecie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz

Zmieniający się świat stawia przed sektorem ochrony zdrowia ogromne wyzwania. Podczas europejskiego kongresu EIT Health Summit 2018, który jest jedną z największych konferencji dotyczących zdrowia oraz medycyny przyszłości na świecie, w wielu rozmowach i debatach zastanawiano się, jak skutecznie na nie odpowiedzieć. Wiele uwagi poświęcono innowacjom, ich roli, możliwości wsparcia ich rozwoju, a także współpracy w ramach trójkąta innowacji tj. na styku świata nauki, biznesu i działań interesariuszy publicznych.

Nie bez znaczenia jest też to, że tegoroczna konferencja po raz pierwszy odbyła się w Polsce. Co więcej, Polska znalazła się jako jeden z siedmiu obszarów geograficznych EIT Health, obok Portugalii czy Włoch, wśród krajów zakwalifikowanych przez European Innovation Scoreboard (EIS) do grona państw rozwijających się pod względem innowacyjności.

To, że prace dotyczące wdrożenia rozwiązań w zakresu e-Zdrowia w Polsce nabierają tempa, wyraźnie widać nie tylko z perspektywy lokalnej. Dostrzegane jest to także na arenie międzynarodowej. W 2019 r. ma zostać uruchomione Internetowe Konto Pacjenta, które umożliwi lepszą kontrolę nad zdrowiem pacjentów nie tylko lekarzom, lecz także samym pacjentom. Już od stycznia 2020 r. będą wystawiane elektroniczne recepty. Następnie do e-rozwiązań mają dołączyć elektroniczne skierowania. Jestem przekonamy, że bardzo pozytywnie wpłynie to na efektywność rzeczywistą i kosztową służby zdrowia, ale też na tworzenie filarów medycyny opartej na danych. Jednocześnie, ze względu na duży nacisk poświęcany digitalizacji, od 2019 r. Polska zostanie włączona do krajów objętych badaniem w ramach Future Health Index.

Ogromnie ważne jest też miejsce, które w dyskusji publicznej jest dedykowane rozwojowi start-upów. W konsekwencji dedykowania coraz większej liczby wydarzeń oraz programów tworzących ekosystem sprzyjający ich rozwojowi Polska z roku na rok umacnia swoją pozycję na mapie innowacji, a liczba start-upów systematycznie rośnie. Potwierdzeniem tego może być chociażby fakt, że podczas tegorocznej edycji konkursu dla młodych innowatorów m.in. w dziedzinie zdrowia w ramach EIT Health Summit 2018, najwięcej zespołów pochodziło z Polski.

Cieszymy się, że mamy swój udział w rozwoju start-upów, biorąc udział we wsparciu metoringowym inicjatywy EIT Health InnoStars, a także prowadząc dedykowany program Philips HealthWorks.

W jednej z jego ostatnich, globalnych edycji uczestniczyła także polska firma z rozwiązaniem zwiększającym zaangażowanie pacjentów w proces leczenia. Dzisiaj w Eindhoven odbywają się prezentacje kolejnych projektów, tym razem z zakresu sztucznej inteligencji w radiologii. Następna edycja programu Philips HealthWorks będzie dedykowana chorobom oddechowym i zaburzeniom snu, a także wykorzystaniu sztucznej inteligencji w kardiologii oraz telemetrycznie. Mam nadzieję, że wśród wizjonerskich pomysłów pojawi się wiele rozwiązań z Polski.

Aby w pełni wykorzystać potencjał i możliwości rozwoju innowacji w Polsce, a także efektywnie zarządzać wyzwaniami demograficznymi oraz zdrowotnymi, konieczna jest ścisła współpraca dojrzałych interesariuszy, tj. instytucji naukowych, administracji państwowej i firm o ugruntowanej pozycji ze wschodzącymi gwiazdami. Tylko wymiana doświadczeń i praca ramię w ramię umożliwi przejście na kolejny poziom – z grona państw rozwijających się pod względem innowacyjności do grona państw rozwiniętych.

Partner