Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości albo nie wiemy, kto jest organizatorem, są cztery możliwości, by to sprawdzić. Informacje o organizatorach znajdują się w urzędach marszałkowskich, w centralnym rejestrze organizatorów i pośredników turystycznych i w kuratorium oświaty. Można też sprawdzić, czy organizator należy do izby turystyki. Nie jest to obowiązkowe, ale przynależność uwiarygadnia takie biuro.

Organizatorem może być zarówno firma, jak i osoba fizyczna. Przedstawiciele Izby narzekają, że polskie prawo dopuszcza także podmioty, które nie są nigdzie zweryfikowane. Wyjazd z takim organizatorem może być niebezpieczny. Wychowawcami mogą osoby, które mają kartotekę kryminalną albo skłonności pedofilskie. Warunki takich obozów mogą być niezgodne z obowiązującymi normami.

Polska Izba Turystyki walczy o to, by organizatorami wyjazdów dzieci i młodzieży nie mogły być osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.