Ostatnie lata pokazują, że wybór bezpiecznego biura podróży wcale nie jest taki łatwy. Ministerstwo Sportu i Turystyki, UOKiK oraz MSZ stworzyły jednak specjalne wytyczne, dzięki którym nasz wyjazd nie musi się okazać koszmarem.

Podstawową kwestią, jaką radzi Ministerstwo Sportu i Turystyki sprawdzenie przed wyjazdem turystycznym czy organizator imprez turystycznych działa legalnie, to oznacza, że jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Tego typu informacje sprawdzić możemy na stronie turystyka.gov.pl

Następnie warto przejrzeć naszą umowę pod kątem Rejestru klauzul niedozwolonych. To lista warunków, które nie powinny znaleźć się w umowie zawieranej z przedsiębiorcą. Z kontroli UOKiK wynika, że najwięcej nieprawidłowości we wzorcach umownych biur podróży wiąże się właśnie ze stosowaniem postanowień niedozwolonych. Najczęściej kwestionowane jest ograniczanie odpowiedzialności touroperatora w sytuacjach takich jak opóźnienie samolotu czy zmiana hotelu.

Nadal niewielu konsumentów wie ile wynosi termin na złożenie reklamacji wadliwej usługi turystycznej. Według badań UOKiK zaledwie co dziesiąty badany (9,7 proc.) wiedział, że na reklamację nieudanej wycieczki ma 30 dni od dnia jej zakończenia. Zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na morze, gorszy standard hotelu, a nawet hałas w nocy – to przykłady problemów, które mogą być podstawą do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny wycieczki. W oszacowaniu odszkodowania pomocna jest tabela frankfurcka. Nieco więcej wiemy na temat możliwości reklamowania usług turystycznych o obniżonej cenie (tzw. last minute i first minute). Wycieczkę kupioną w ofercie specjalnej można reklamować na takich samych zasadach jak w przypadku zapłacenia za usługę pełnej stawki.

Ponadto ta stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajdują się ostrzeżenia dla podróżujących. Dzięki nim wiemy, do których krajów udanie się jest niezwykle niebezpieczne.