Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej podpisali rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, kończąc tym samym proces legislacyjny, poinformowała Komisja.

"Certyfikat UE ponownie umożliwi obywatelom korzystanie z tego najbardziej namacalnego i cenionego prawa UE - prawa do swobodnego przemieszczania się. Podpisana dzisiaj ustawa umożliwi nam bezpieczniejsze podróżowanie tego lata" - oświadczyli przewodniczący PE David Sassoli, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oraz premier Portugalii (przewodniczącej Radzie w tym półroczu) António Costa, cytowani w komunikacie.

Unijny cyfrowy certyfikat COVID będzie dostępny dla wszystkich obywateli państw unijnych, będą go mogły otrzymać osoby zaszczepione (ważny przez rok po 14 dniach od otrzymania ostatniej dawki szczepionki), posiadające negatywny wynik testu na COVID-19 (ważny przez 48 godzin od otrzymania wyniku), a także ozdrowieńcy (ważny przez 180 dni, wydawany po 10 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu).

Certyfikat, zawierający kod QR ma być bezpłatny i dostępny we wszystkich językach UE w wersji cyfrowej i papierowej.

Państwa członkowskie Unii zobowiązały się do rezygnacji z nakładania dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu na posiadaczy cyfrowego certyfikatu COVID UE, chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego, podano także.

Ponadto Komisja zobowiązała się do uruchomienia 100 mln euro w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, aby wesprzeć państwa członkowskie w zapewnianiu przystępnych cenowo testów.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca 2021 r., z sześciotygodniowym okresem stopniowego wprowadzania certyfikatów dla tych państw członkowskich, które potrzebują dodatkowego czasu na wdrożenie certyfikatu.

Wydawanie unijnych cyfrowych certyfikatów COVID rozpoczęło już 13 państw, w tym Polska.