Począwszy od trzech poprzednich edycji Analizy Cen wyjazdów odnoszą się już tylko do analiz last minute ponieważ wyjazdy z końcowej części sezonu letniego stały się już ofertami lastowymi. Bieżąca analiza wskazuje, że trzecia dekada sierpnia przyniosła tym razem wzrost średniej ceny last minute oferowanych przez biura podróży o 90 złotych (poprzednio spadki odpowiednio o 79 i o 175 złotych).

Zwyżka cen jest niespodziewana, ale w pełni uzasadniona gwałtownym poszukiwaniem wycieczek na alternatywne wobec Egiptu kierunki, ponieważ z powodu eskalacji społecznych niepokojów większość biur podróży postanowiła wstrzymać do tego kraju turystyczne wyjazdy.

Nadal utrzymuje się zjawisko dużych dodatnich różnic pomiędzy średnimi cenami wycieczek z terminami wyjazdu za kilka dni wobec takich samych z terminami o tydzień lub dwa późniejszymi – zaznacza Jacek Dąbrowski współzałożyciel TravelDATA i portalu www.wczasopedia.pl i dodaje: Na kierunkach greckich i tureckich różnica ta sięga nawet 400-600 złotych, a do tego wybór dostępnych hoteli jest kilka razy mniejszy niż zwykle. Natomiast zniknęły już duże kilkusetzłotowe przeceny superlast minute na kierunkach egipskich, co ma zapewne związek z faktem, że oferta takich wyjazdów uległa gwałtownemu ograniczeniu z powodu wycofania się większości biur z oferowania wyjazdów do tego kraju.

Struktura średnich cen hoteli na poszczególnych kierunkach wakacyjnych wyjazdów uległa ostatnio niewielkim zmianom. Obecnie najniższe średnie ceny, ponownie najczęściej spotykamy na Egipskim Wybrzeżu, niewiele mniej atrakcyjne występują na Synaju, a już dość wyraźnie wyższe oferuje Bułgaria oraz Tunezja. Warto też zaznaczyć, że nadal mamy zjawisko uporczywie powtarzających się oscylacji cen imprez w poszczególnych biurach podróży. Jeśli w danym tygodniu, któreś z nich znacząco zmieniło ceny, to w następnym często dokonuje korekty w odwrotnym kierunku.

Po ostatnich niespodziewanych zwyżkach cen na najważniejszych kierunkach są one na poziomach o około 100 złotych wyższych w porównaniu z cenami zeszłorocznymi. Do bardziej znaczących wyjątków należą Wyspy Kanaryjskie gdzie średnie ceny last minute są o około 300-400 złotych wyższe od poziomów ubiegłorocznych oraz kierunki egipskie, gdzie średni poziom tych cen jest teraz zbliżony do cen sprzed roku.

Ponownie powróciła dodatnia różnica cen w biurach podróży w porównaniu z okresem ubiegłorocznym wskazuje Andrzej Betlej współzałożyciel TravelDATA i komentuje: ponieważ przez ostatnie kilkanaście tygodni biura realizowały marże sporo wyższe w porównaniu z poprzednim sezonem, dlatego nadal wysoce zasadny jest pogląd, że kondycja finansowa większości biur ulegnie po tym sezonie znaczącej poprawie. Zbawienny wpływ będą miały na nią przede głównie dużo wyższe letnie ceny ofert last minut w minionym okresie, wynikające z niemal idealnego zrównoważenia rynku imprez turystycznych pod względem popytu i podaży w okresie tegorocznych wakacji.

Średnie ceny najatrakcyjniejszych last minute wobec cen ubiegłotygodniowych były tym razem o prawie sto złotych wyższe i jak już wcześniej zaznaczano – obecnie pozostają one średnio na poziomie o tyle wyższym od ubiegłorocznego. Tym razem jedyne spadki średnich cen odnotowano na Wyspach Kanaryjskich – o 60 złotych. Stabilizację średnich cen wykazała Kreta, a największe wzrosty odnotowano na Tureckiej Riwierze (o 165 złotych) oraz na bardzo tanich jeszcze przed tygodniem Synaju i Egipskim Wybrzeżu – odpowiednio o 215 i 125 złotych. Największych przecen dokonywały w ostatnim tygodniu biura Itaka i Neckermann, a relatywnie najmniejszych, biuro Rainbow Tours.