TravelDATA, spółka zajmująca się gromadzeniem i analizowaniem danych z rynku zagranicznej turystyki wyjazdowej przesyła odbiorcom kolejną cotygodniową Analizę Cen Imprez Turystycznych w skondensowanej formie. Zawiera ona też porównanie bieżących średnich cen na najczęściej uczęszczanych kierunkach z cenami z połowy lipca 2012 r. Analiza ta jest wysyłana biurom agencyjnym zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl.

Podobnie jak w trzech ostatnich tygodniach Analiza Cen wyjazdów wakacyjnych (high season) odnosi się już do wyjazdów z drugiej połowy sierpnia (we wcześniejszych analizach były to ceny z pierwszego tygodnia sierpnia). Bieżąca analiza pokazuje, że drugi tydzień lipca przyniósł nieznaczny wzrost średniej ceny imprez turystycznych oferowanych przez biura podróży (o 2 złote, poprzednio zanotowano wzrost o 7 złotych). Nadal mamy więc okres względnej stabilizacji cen imprez sierpniowych, gdy spadają one lub rosną o kilka lub kilkanaście złotych.

Natomiast i tak już wysokie poziomy średnich cen last minute wykazały kolejny znaczący wzrost, tym razem aż o ponad 80 zł i nadal pozostają one dla wielu organizatorów, agentów oraz klientów na zaskakująco wysokim poziomie.
Struktura cen na poszczególnych kierunkach wakacyjnych wyjazdów nie uległa większym zmianom – zaznacza Jacek Dąbrowski współzałożyciel TravelDATA i portalu www.wczasopedia.pl i dodaje: Nadal najniższe średnie ceny w wyższych kategoriach hoteli spotkamy na Synaju, niemal równie atrakcyjne oferuje nam Egipskie Wybrzeże oraz Bułgaria. Warto też zaznaczyć, że nadal powtarzają się oscylacje cen imprez w poszczególnych biurach podróży. Jeżeli w tygodniu, któreś z nich znacząco zmieniło ceny, to w następnym często dokonuje korekty w odwrotnym kierunku. Jest to cenna obserwacja dla agentów oraz ich klientów.

Obecne średnie ceny hoteli 3 i 4 gwiazdkowych na głównych kierunkach zwiększyły swoją przewagę nad ubiegłorocznymi. Teraz są one wyższe o 27 złotych w hotelach 3 gwiazdkowych (tydzień temu nie było różnicy),a w 4 gwiazdkowych o 66 złotych (poprzednio o 55 złotych). Biurami podróży, których średnie ceny kształtują się powyżej poziomów z ubiegłego roku, to Wezyr (o 96 złotych) oraz po ostatnich podwyżkach – ponownie Sun & Fun - o 42 złote.
W porównaniu z cenami first minute wycieczek sprzedawanych na początku stycznia 2013 roku, obecne średnie ceny turystycznych imprez są natomiast znacznie wyższe. Najbardziej wzrosły one w biurach Wezyr i Sun & Fun (odpowiednio o 351 i 305 złotych), nieco mniej w Itace i TUI –o około 260 -280 złotych, a w biurze Rainbow Tours wystąpiły nawet ich spadki – średnio o 60 złotych.

Dodatnia różnica cen w biurach podróży w porównaniu z okresem ubiegłorocznym stała się ponownie nieco większa - wskazuje Andrzej Betlej współzałożyciel TravelDATA i komentuje: Niestety kurs złotego przewyższył już nieco poziomy ubiegłoroczna, co oznacza, że obecna sytuacja w zakresie marż realizowanych przez biura jest teraz nieco mniej korzystna niż poprzednich miesiącach. Pomimo tego, wiele wskazuje, że kondycja finansowa wielu biur będzie jednak w tym sezonie znacząco lepsza. Zbawienny wpływ będą miały na nią dużo wyższe ceny ofert last minut, wynikające ze znacznie lepszego zrównoważenia rynku imprez turystycznych pod względem popytu i podaży w okresie tegorocznych letnich wakacji.

Średnie ceny last minute wobec cen z połowy sierpnia są tym razem wyższe o 25 złotych, a na niektórych kierunkach przekraczają je nawet aż o kilkaset złotych. Jak już poprzednio zaznaczano – ceny last minute pozostają w tym roku na niespotykanie wysokim poziomie. Kolejną falę ich zwyżek odnotowano na Krecie, w Tunezji i na Wyspach Kanaryjskich – gdzie wzrosły one średnio odpowiednio o 235, 220 i 150 złotych. Spadek odnotowano jedynie na Egipskim Wybrzeżu oraz na Synaju – o 135 i 40 złotych . Tym razem najczęściej przecenione last minute można było spotkać w biurach Itaka i TUI, a relatywnie najdroższe ich poziomy występowały w biurze Rainbow Tours.