Wprowadzenie bonów turystycznych przyczyni się do wzrostu popytu na usługi turystyczne, w szczególności w segmencie turystyki dzieci i młodzieży - mówi PAP prof. Hanna Zawistowska ze Szkoły Głównej Handlowej. Skorzystają na tym nie tylko dzieci i rodziny z dziećmi, ale i przedsiębiorstwa turystyczne.

Jak zaznaczyła prof. Zawistowska, wprowadzenie bonów turystycznych dla dzieci jest z punktu widzenia turystyki rozwiązaniem korzystnym. "Niewątpliwie przyczyni się do wzrostu popytu na usługi turystyczne, w szczególności w segmencie turystyki dzieci i młodzieży" - wskazała.

"Skorzystają na tym nie tylko dzieci i rodziny z dziećmi, ale również te przedsiębiorstwa turystyczne, które mają lub wprowadzą do swojej oferty produkty (usługi, pakiety usług) adresowane do tej grupy odbiorców" - oceniła.

W opinii Zawistowskiej spodziewanym rezultatem wprowadzenia bonów będzie wzrost liczby turystów, w szczególności w segmencie turystyki dzieci i młodzieży; poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw turystycznych zaangażowanych w obsługę tej formy turystyki, zmniejszenie bezrobocia.

"Projekt bonów turystycznych to szansa dla przedsiębiorstw turystycznych, z której skorzystanie zależeć będzie od przedsiębiorcy. Skorzystają na tym ci przedsiębiorcy, którym uda się stworzyć produkt atrakcyjny dla dzieci lub rodzin z dziećmi" - oceniła.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.