List intencyjny nt. rewitalizacji i funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie podpisano w poniedziałek w Pińczowie. Mam nadzieję, że uratujemy kolejkę, choć nie jest to zadanie proste i będzie wymagało nakładów – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

List intencyjny Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał z przedstawicielami powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego oraz gmin Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije. Wszystkie strony zobowiązały się do współpracy przy realizacji zadania zmierzającego do rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie. Do podpisania listu doszło w Pińczowie, podczas Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” sp. z o. o.

Ustalono, że po przeprowadzeniu likwidacji „Ciuchci Expres Ponidzie”, kolejka wąskotorowa zostanie przejęta przez samorząd województwa przy współfinansowaniu przez samorządy, dotychczasowych wspólników spółki. Prowadzenie kolejki ma zostać powierzone Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Kolejka będzie funkcjonować na trasie Jędrzejów – Umianowice - Pińczów.

„Żywię taką nadzieję, że podpisując dziś ten list intencyjny uratujemy w ten sposób kolejkę wąskotorową, choć nie jest to zadanie proste i będzie wymagało nakładów” – powiedział Bętkowski.

„To historyczna chwila, bowiem od ponad 100 lat funkcjonowania, kolejka dawała wielką szansę tej części ziemi świętokrzyskiej, dostarczając różne towary i materiały. Stoimy na stanowisku, że musimy podjąć zdecydowane działania, które umożliwią rozwój kolejki już o charakterze turystycznym. Cieszę się, że ponad roczne ustalenia możemy dziś zwieńczyć podpisaniem listu intencyjnego” – dodał członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Celem podpisanego dokumentu jest organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej poprzez połączenie zrewitalizowanej i dostosowanej do dzisiejszych standardów historycznej infrastruktury kolejki wąskotorowej z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

W zakres tych działań wpisuje się także budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej wraz z zapleczem edukacyjno-technicznym w miejscowości Umianowice, w gminie Kije. Będzie tam prowadzona edukacja przyrodnicza w postaci zajęć teoretycznych i warsztatowych. Do dyspozycji uczestników będzie nowoczesny obiekt edukacyjno-szkoleniowy oraz szereg atrakcji, jak gospodarstwa ze zwierzętami, woliery dla ptaków, uprawa roślin i ścieżki edukacyjne.

W ośrodku będą się odbywały m.in. prelekcje, warsztaty tematyczne, gry i zabawy dydaktyczne, zielone szkoły, konferencje, szkolenia, pikniki i festyny.

„Dzisiaj widzimy, że projekt zaczyna się materializować, część budowli wychodzi z ziemi. Projekt związany jest nie tylko z Centrum Edukacji Przyrodniczej, ale również z renaturyzacją śródlądowej delty rzeki Nidy, gdzie na ponad 200 ha będziemy przywracać to środowisko do jego pierwotnego kształtu” – wyjaśnił marszałek województwa świętokrzyskiego, który wizytował budowę ośrodka.

Całkowity koszt budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach wyniesie 19,7 mln zł, z czego około 15 mln zł to dofinansowanie z UE. Placówka ma rozpocząć działalność na wiosnę 2022 roku.