Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadziło ułatwienia w pożyczkach na inwestycje w branży turystycznej w Polsce Wschodniej. Na korzystniejszych niż dotychczas warunkach mogą się o nie ubiegać przedsiębiorcy z całej Polski, pod warunkiem, że ulokują inwestycję w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

"Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to szansa dla firm z całej Polski" - powiedział Adam Hamryszczak. "To możliwość rozwoju i rozszerzenia działalności na tereny o unikalnych w skali Europy walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych, które jednak wymagają poprawy infrastruktury turystycznej" – ocenił wiceminister MIiR.

Jak przypomniał, program po zmianach oferuje pomoc nie tylko dla firm działających już w Polsce Wschodniej, ale także dla innych, zarejestrowanych w Polsce, które ulokują inwestycje w branży turystycznej na terenie Polski Wschodniej.

Zdaniem Hamryszczaka w nowej edycji programu, rozpoczętej w tym tygodniu, z nowymi instytucjami finansowymi (pośrednicy dystrybuujący pożyczki w województwach), uzyskać pożyczkę jest nie tylko łatwiej, ale i są one tańsze.

"Z pożyczek na rozwój turystyki mogą korzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy [MŚP - PAP], prowadzący działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej. Oprocentowanie w nowej edycji wynosi 1,85 proc., a wymagany wkład własny – 20 proc. W przypadku inwestycji w obiekty, które posiadają status +Miejsca Przyjaznego Rowerzystom+ wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz firm, które prowadzą działalność nie dłużej niż 2 lata, oprocentowanie jest jeszcze niższe i wynosi 0,925 proc., a wkład własny nie jest wymagany" – powiedział wiceminister resortu inwestycji i rozwoju.

Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł. Finansowanie można otrzymać na 5 lat w przypadku pożyczek do 250 tys. zł i nawet 7 lat, jeżeli kwota finansowania jest wyższa i obejmuje roboty budowlane. Łącznie, do 2026 r. na pożyczki z instrumentu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka" MIiR przeznaczy minimum 200 mln zł.

Finansowanie może być przeznaczone, m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne.

O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne.

Pożyczek na rozwój turystyki udzielają instytucje finansujące wybrane przez BGK w przetargu: Fundusz Wschodni (województwo podlaskie), Działdowska Agencja Rozwoju (województwo warmińsko- mazurskie), Lubelska Fundacja Rozwoju (województwo lubelskie), Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (województwo świętokrzyskie), Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" (województwo podkarpackie).

Dotychczas z instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka skorzystało ponad 100 firm, które otrzymały łączne finansowanie na kwotę 21,7 mln zł. Przedsiębiorcy najczęściej przeznaczali pożyczki na budowę i rozbudowę obiektów noclegowych i gastronomicznych oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej.