Kraków przez pięć stuleci pełnił funkcję stolicy Polski, dziś nadal jest jednym z jej najważniejszych i najpiękniejszych miast. Skupia w sobie 1/4 muzealnych zasobów naszego kraju, a odwiedzenie go pozwala na obcowanie z zachowanymi śladami historii i podziwianie wspaniałych dzieł sztuki. Co warto zobaczyć podczas wizyty w tym miejscu?

Rynek Główny

Otaczają go Planty, tworząc szeroki pas zieleni przypominający roślinną fosę. Do najważniejszych zabytków Rynku należą: Kościół Mariacki, Sukiennice i Wieża Ratuszowa, Brama Floriańska oraz Barbakan.

Stare Miasto – razem ze wzgórzem wawelskim oraz zabytkami Kazimierza –zostało wpisane w 1978 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W 2010 roku otwarto dla turystów podziemia Rynku Głównego, gdzie znajduje się muzeum. Wędrując wyznaczoną tam trasą można podziwiać prawdziwe mury tzw. Kramów Bogatych, pozostałości Wielkiej Wagi Miejskiej, cmentarzysko sprzed XIII wieku, średniowieczne bruki Sukiennic, pozostałości spalonej osady oraz rekonstrukcje kramów i warsztatów.

Kościół Mariacki

To niemal najistotniejszy – zaraz po katedrze w Wawelu – obiekt sakralny miasta. Kościół Mariacki znajduje się w północno – wschodnim narożniku Rynku Głównego i powstał prawdopodobnie przed 1257 roku, kiedy miała miejsce lokacja miasta, o czym świadczy ukośne ustawienie względem osi rynku. Obecny kształt budowla zyskała koniec XIV w – wówczas pierwotna świątynia romańska została przekształcona w gotycką bazylikę z trzema nawami.

Z zewnątrz uwagę przyciągają asymetryczne wieże kościoła. Legenda głosi, że ich budową zajmowali się dwaj bracia, z których każdy pragnął uczynić swe dzieło okazalszym. Rywalizacja okazała się tak zawzięta, iż jeden z braci postanowił zabić drugiego, by tylko dotrzeć do założonego celu. Po dopuszczeniu się morderstwa nie mógł jednak znieść wyrzutów sumienia i popełnił samobójstwo. Narzędzie zbrodni – nóż – do dziś wisi pod jedną z arkad Sukiennic. Z wyżej wieży, co godzinę, rozbrzmiewa hejnał Mariacki.

Świątynia zachwyca także przepięknym wnętrzem, a zwłaszcza kunsztownym ołtarzem autorstwa Wita Stwosza. To największy tego typu obiekt w stylu gotyckim na terenie Europy. Całość wykonana została z drewna dębowego, liczącego obecnie ponad 1000 lat.

Sukiennice

Od momentu swojego powstania aż po dzień dzisiejszy Sukiennice spełniają funkcje głównie handlowe. Bolesław Wstydliwy nakazał wybudować dla krakowian kramy sukienne, gdzie będzie można kupić niemal wszystko, a także skorzystać z usług rzemieślniczych, już z chwilą lokacji miasta. Początkowo był to podwójny rząd kramów z uliczką pośrodku i taki stan rzeczy trwał do XIV wieku. Później Sukiennice podlegały różnorodnym przemianom, by w wieku XIX zyskać wygląd, który zachowały do dzisiaj. Obecnie stanowią punkt obowiązkowy dla każdego turysty pragnącego zaopatrzyć się w pamiątki z wizyty w Krakowie. Na obiekt składają się jednak nie tylko stragany – jego druga kondygnacja została przeznaczona na pomieszczenia oddziału Muzeum Narodowego.

Brama Floriańska

Powstała około 1300 roku jako część potężnej fortyfikacji Krakowa. Strzegła wejścia do miasta od strony północnej, a z czasem zyskała funkcję reprezentacyjną, gdyż otwierała Drogę Królewską na Wawel, czyli szlak uroczystych monarszych wjazdów koronacyjnych, pogrzebowych pochodów oraz procesji.

Ściany bramy zdobią: płaskorzeźba z wizerunkiem świętego Floriana (od strony miasta) i Orzeł Piastowski (od strony Kleparza). W przejściu bramy znajduje się późnobarokowy ołtarzyk z kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Piaskowej, zaś obok obiektu - galeria malarstwa i sztuki pod gołym niebem.

Barbakan

Na średniowieczną fortyfikację Krakowa składał się 3-kilometrowy pas podwójnych murów, z 47 basztami i 7 bramami, fosą oraz barbakanem – ostatni turyści mogą podziwiać do dziś. Powstał w latach 1498-99, za panowania Jana Olbrachta. Legenda głosi, że między XV a XVIII w. fortecy tej nie byli w stanie zdobyć żadni najeźdźcy. Obecnie stanowi siedzibę oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Zamek Królewski na Wawelu

Ta wznosząca się na Wzgórzu Wawelskim budowla stanowi symbol Krakowa. Już od czasów dynastii Piastów spełniał funkcję monarszych apartamentów, a wraz z koronacją Władysława Łokietka stał się rezydencją królewską.

Na parterze i II piętrze znajdują się Reprezentacyjne Komnaty Królewskie. Warte zwiedzenia są zwłaszcza: największa Sala Senatorska oraz Sala Poselska z kasetonowym stropem ozdobionym XVI-wiecznymi rzeźbami męskich i kobiecych głów. Na I piętrze mieszczą się Prywatne Apartamenty Królewskie. W Zamku można podziwiać ekspozycje: Skarbiec Koronny i Zbrojownia oraz Sztuka Wschodu.

Na zewnątrz obiektu też czeka wiele atrakcji m.in. Wawel Zaginiony z wiekowymi zabytkami: Rotundą Maryi Panny, fundamentami gotyckiego zamku i pozostałościami kuchni królewskiej z czasów renesansu. Nie wolno zapomnieć o Smoczej Jamie, jaskini usytuowanej w zachodniej części wzgórza, czyli legendarnej siedzibie Smoka Wawelskiego.

Katedra na Wawelu

To miejsce spoczynku największych polskich osobistości m.in. królów, poetów i dowódców wojskowych. W centrum obiektu znajduje się barokowa konfesja św. Stanisława, gdzie umieszczone zostały szczątki świętego. Przez lata relikwiarz ten stanowił tzw. Ołtarz Ojczyzny, przed którym królowie składali najcenniejsze wojenne trofea. W Katedrze można podziwiać także barokowy ołtarz oraz tron jego fundatora - biskupa Gembickiego oraz królewskie nagrobki i pomniki. Świątynię otaczają kaplice – wspaniałe mauzolea biskupów, królów oraz magnatów.

Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów

Gotycka świątynia, którą ufundował w połowie XIII w. Bolesław Wstydliwy. Świątynia stanowi miejsce spoczynku zarówno władcy, jak i jego żony - świętej Kingi oraz siostry - błogosławionej Salomei. Wnętrze kościoła zdobi twórczość Stanisława Wyspiańskiego: witraże i wspaniała polichromia oraz zachwycający witraż "Bóg Ojciec –
Stan sie!" umieszczony nad wejściem głównym do świątyni. Praca przedstawia Boga w momencie stwarzania świata. Autorem stacji Drogi Krzyżowej jest Józef Mehoffer - wybitny młodopolski artysta.

Fabryka Schindlera

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Fabryka Emalia Oskara Schindlera mieści się na krakowskim Zabłociu w siedzibie dawnej fabryki naczyń emaliowanych, gdzie podczas II wojny światowej przybył Oskar Schindler, członek NSDAP,by, odkupić przedsiębiorstwo. Jesienią 1944, mając świadomość zbliżania się sowieckiego frontu, postanowił przetransportować ze swojej fabryki do Czech ponad 1100 Żydów, chroniąc ich tym samym przed Zagładą. Znajdujące się tam obecnie muzeum przybliża zwiedzającym historyczne dziedzictwo Krakowa.

Krakowski Kazimierz

Dzieło samego Kazimierza Wielkiego, powstałe w XIV wieku. Przez wiele stuleci pełnił funkcję miasta królewskiego. Kazimierz jest znany przede wszystkim jako ważne miejsce w historii mniejszości żydowskiej. Jej przedstawicieli przesiedlono tam w XV wieku decyzją króla Jana Olbrachta z powodu narastających konfliktów i nietolerancji. Ta odseparowana murem od reszty miasta dzielnica szybko stała się istotnym ośrodkiem żydowskiej kultury. Dzisiaj to miejsce przyciąga rzesze turystów, chcących zetknąć się z „żywą historią” w postaci zachowanych zabytków. Do najważniejszych zaliczają się: Kościół na Skałce, Ratusz Kazimierski (siedziba Muzeum Etnograficznego), Synagoga Tempel, Synagoga Kupa, Synagoga i cmentarz Remu, Wielka Mykwa oraz Synagoga Stara. Na uwagę zasługują też stare uliczki: Józefa, świętego Wawrzyńca czy Mostowa, gdzie roi się od klimatycznych restauracji i kawiarń.

Pracownia i Muzeum Witrażu

To najstarsza tego typu instytucja działająca w Polsce. Kontynuuje tradycje Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G. Żeleński, co więcej – działa nieprzerwanie w tym samym budynku. W muzeum turyści mogą podziwiać przestrzeń ekspozycyjną oraz przyjrzeć się procesowi powstawania witraży. Placówka oferuje odwiedzającym także „warsztaty z mistrzem”, podczas których uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały i wykonują samodzielny witraż pod okiem specjalisty. Dzieło mogą potem zabrać do domu, jako niepowtarzalną pamiątkę z Krakowa.