Ministerstwo infrastruktury i budownictwa przygotowało instrukcję dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych Polski i Rosji, w zakresie rodzajów wykonywanych przewozów i wymaganych zezwoleń na transport towarów do obu krajów.

Nowe regulacje odnoszą się do przewozów dwustronnych z ładunkiem pochodzącym z kraju trzeciego i stanowią realizację uzgodnień dokonanych przez Polskę i Rosję w Moskwie 19 lutego 2016 r. oraz w Gdańsku w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r.

"Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej potwierdziło, że 17 kwietnia 2016 r. (niedziela) wejdą w życie nowe rosyjskie przepisy wewnętrzne regulujące wykonywanie przewozów drogowych" - poinformowało w piątek ministerstwo infrastruktury i budownictwa. Zgodnie z ustaleniami z polsko-rosyjskich negocjacji w sprawie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych, została opracowana instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych Polski i Rosji, w zakresie rodzajów wykonywanych przewozów i wymaganych zezwoleń.

Instrukcja m.in wyróżnia trzy rodzaje przewozów; przewóz dwustronny, przewóz tranzytowy, przewóz ładunków do/z państw trzecich.

I tak przewóz dwustronny to przewóz pojazdem samochodowym należącym do przewoźnika rosyjskiego z terytorium Federacji Rosyjskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także przewóz pojazdem samochodowym, należącym do przewoźnika polskiego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej lub z terytorium Federacji Rosyjskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewóz tranzytowy to przewóz, który wykonywany jest przez polskiego przewoźnika przez terytorium Federacji Rosyjskiej bez załadunku i rozładunku na terytorium Federacji Rosyjskiej albo przewóz, który wykonywany jest przez rosyjskiego przewoźnika przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez załadunku i rozładunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei przewóz ładunków do/z państw trzecich to przewóz pojazdem samochodowym, należącym do przewoźnika polskiego z terytorium państwa trzeciego na terytorium Federacji Rosyjskiej albo z terytorium Federacji Rosyjskiej na terytorium państwa trzeciego, a także przewóz pojazdem samochodowym, należącym do przewoźnika rosyjskiego z terytorium państwa trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa trzeciego.

Oprócz tego w instrukcji znalazły się także informacje o dokumentach potrzebnych do realizacji przewozów. Instrukcje można pobrać na stronie MIB: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797096-p_1.htm

MIB wskazał, że w przypadku wątpliwości odnoszących się do prowadzenia kontroli przewozów przez rosyjskie służby kontrolne od 17 kwietnia 2016 r., wszelkie informacje w tym zakresie na adres elektroniczny: SekretariatDTD@mib.gov.pl.

Na początku kwietnia br. przedstawiciele rządów Polski i Rosji podpisali w Gdańsku porozumienie w sprawie zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe, które ma obowiązywać do końca 2016 r. Polska otrzymała 170 tys. zezwoleń na przewozy, w tym 30 tys. na przewozy z i do krajów trzecich. Stronie rosyjskiej również przysługuje 170 tys. zezwoleń, w tym 10 tys. na przewozy z/do krajów trzecich.