Sejm przyjął nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładającą zwolnienie z opłat dla samochodów osobowych na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Za nowelą głosowało 429 posłów, przeciw było 13, wstrzymało się dziewięciu.

Chodzi o autostrady: A2 na odcinku Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica.

Nowela zawiera przepisy dot. zniesienie obowiązku uiszczania opłaty za przejazd autostradą przez samochody osobowe i motocykle na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - czyli poboru opłaty za przejazd autostradą przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wprowadzona autopoprawka zawiera zakaz blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi.

Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca.

(ISBnews)