Projekt Ministerstwa Infrastruktury zwiększający do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA) znalazł się w środowym porządku obrad Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Jak wcześniej przekazał PAP wiceminister infrastruktury Rafał Weber, kwota dofinansowania przewozów autobusowych ma zostać powiększona z 800 mln zł do 1 mld zł.

Jak informował PAP Weber, w tym roku pula została wyczerpana do poziomu 770 mln zł, tak więc wojewodowie dysponują jeszcze kwotą rzędu 30 mln zł.

Ministerstwo Infrastruktury gwarantuje na wsparcie samorządów uruchamiających połączenia autobusowe corocznie 800 mln zł począwszy od 2020 r.

Jak wynika z danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych rośnie z roku na rok. O ile w 2019 r. dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł, w 2020 r. przewozy z dofinansowaniem wykonywane były na 2834 liniach, które zostały dofinansowane kwotą 139 mln zł. W 2021 r. dopłatą objęto w skali kraju 4371 linii, a kwota dopłaty przekazana organizatorom wynosiła 358 mln zł. W 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z FRPA to ponad 631 mln zł.

Projekt nowelizacji zakłada też wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów, zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę. Umowa ta będzie zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Obecnie umowy z dofinansowaniem z FRPA o charakterze użyteczności publicznej zawierane są co roku.

Ponadto stawka dopłaty do jednego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej ma być utrzymana na obecnym poziomie, w kwocie nie wyższej niż 3 zł.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mk/