Centralny Port Komunikacyjny zgłosił zamiar przejęcia kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Zgłoszona koncentracja będzie polegać na przejęciu przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (+CPK+), wyłącznej kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi S.A. z siedzibą w Warszawie (+PPL+)" - wyjaśniono na stronie UOKiK.

2 października 2022 r. w życie weszła ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczęła proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do Grupy Kapitałowej CPK. 1 kwietnia br. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną i zmieniło nazwę na Polskie Porty Lotnicze.

Ostatnim etapem realizacji założeń ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji spółki PPL S.A. do spółki CPK, co powinno się wydarzyć do końca III kwartału tego roku. "Dzięki połączeniu, CPK i PPL utworzą grupę kapitałową skupiającą największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Spółka PPL otrzyma dostęp do najnowocześniejszych technologii, co z pewnością przyczyni się do wzbogacenia umiejętności i doświadczenia jej pracowników" - informowały PPL w komunikacie opublikowanym pod koniec marca br.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka przygotowująca m.in. budowę nowego portu lotniczego, który będzie węzłem przesiadkowym między Warszawą i Łodzią, integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

PPL to największy w Polsce podmiot zajmujący się zarządzaniem portami lotniczymi. Jest właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Zielonej Górze i Radomiu. Posiada też udziały w większości portów regionalnych w Polsce. (PAP)

mmu/ pad/