Sejm uchwalił w czwartek ustawę, która wprowadza m.in. nowy system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych w oparciu o stawkę godzinową. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Za uchwaleniem ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia głosowało 234 posłów, przeciw było 12, wstrzymało się 203 posłów.

Sejm wcześniej odrzucił dwie poprawki Klub Koalicji Obywatelskiej (KO) i wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu. Poprawki KO dotyczyły m.in. obniżenia stawki godzinowej pracy inspektora podczas prowadzenia kontroli z 3,75 proc. do 2 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Posłowie

Uchwalona przez Sejm ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów m.in. UE, jeśli chodzi o system homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.

W ustawie zaproponowano m.in. sposób wskazania organów krajowych właściwych do spraw homologacji, nowy system naliczania wysokości opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych. Określono też zasady wyznaczania służb technicznych w celu rzetelnego i prawidłowego przeprowadzania badań na potrzeby procedur homologacyjnych oraz wprowadzono alternatywną możliwość uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej. (PAP)

aop/ amac/ ms/ mmu/