Kary nakładane na przedsiębiorców dokonujących przewozu towarów są z reguły finansowo dotkliwe. Mają one zasadniczo źródło w ustawie o transporcie drogowym, a są wymierzane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Prawdopodobnie taka kara właśnie została nałożona na czytelnika.
Mechanizm stosowania ulgi