foto: materiały prasowe

Polski fragment międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica liczy ponad 360 kilometrów. Biegnie z Warszawy aż do granicy z Litwą w Trakiszkach. Prace podzielone zostały na pięć etapów. Pierwsze dwa: Warszawa – Sadowne i Sadowne – Czyżew zostały już zakończone. Przebudowano 100 kilometrów linii kolejowej. Podróżni korzystają z 24 komfortowych stacji i przystanków. Przebudowano kilkadziesiąt obiektów inżynieryjnych, w tym największy – 300-metrowy most nad Bugiem.

Reklama

Reklama

Prace na kolejnych dwóch odcinkach Rail Baltica

Od 2020 roku prowadzone są prace na odcinku Czyżew – Białystok. Na trasie przebudowywane są m.in. stacje w Białymstoku, Czyżewie oraz Szepietowie. W stolicy województwa podlaskiego powstaje nowy przystanek – Białystok Zielone Wzgórza.

foto: materiały prasowe

Lepszy dostęp do kolei podróżni zyskają na 6 stacjach i 12 przystankach. Budowane są wiadukty, które zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe. Przebudowywane są obiekty inżynieryjne, w tym największy, liczący około 200 metrów długości most nad rzeką Narew w Uhowie. Prace na odcinku z Czyżewa do Białegostoku zakończą się w połowie 2023 roku.

Pod koniec zeszłego roku rozpoczęły się prace w Ełku. Przebudowane zostaną stacje Ełk Osobowy i Ełk Towarowy oraz przystanek Ełk Szyba Wschód. Inwestycja zakłada również zastąpienie dwóch przejazdów kolejowo-drogowych wiaduktami. Prace w Ełku prowadzone są w ramach modernizacji odcinka Białystok – Ełk. Na całym odcinku planowana jest przebudowa 7 stacji oraz 11 przystanków kolejowych. Modernizacja ostatniego odcinka Rail Baltica w Polsce – z Ełku do Trakiszek – rozpocznie się w 2024 roku.

Szybko i punktualnie

Wymiana torów na ponad 360-kilometrowej trasie z Warszawy do granicy z Litwą w Trakiszkach, a także budowa nowych, lokalnych centrów sterowania ruchem kolejowym pozwolą podnieść prędkość pociągów do 200 km/h. Czasy przejazdów na poszczególnych odcinkach skrócą się. Z Warszawy do Białegostoku dojedziemy w 90 minut, z Białegostoku do Ełku w 55 minut, a z Ełku do Trakiszek – w niecałe 40 minut.

foto: materiały prasowe

Podróżni będą korzystać z wygodnych stacji i przystanków kolejowych. Wszystkie przebudowane perony będą wyższe, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Będą nowe wiaty i ławki. Czytelna informacja pasażerska, nowoczesne nagłośnienie ułatwią podróże. Windy lub pochylnie zapewnią dostęp do peronów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dla osób niewidomych i niedowidzących powstają ścieżki naprowadzające.

Bezpiecznie i ekologicznie

Modernizacja wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Budowa wiaduktów w miejsce przejazdów kolejowo-drogowych zapewni bezkolizyjne przejazdy pociągom i samochodom. Dodatkowo usprawniona zostanie komunikacja w miastach i regionach. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na środowisko. Odciążenie ruchu drogowego w miastach, możliwość transportowania koleją większej ilości towarów przyczynią się do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zakończenie prac na polskim odcinku linii Rail Baltica planowane jest na rok 2027.

foto: materiały prasowe
Wiadukt drogowy w Łochowie / foto: materiały prasowe
Przystanek kolejowy Prostyń / foto: materiały prasowe
Przebudowana stacja Małkinia / foto: materiały prasowe
Nowy wiadukt drogowy w Uhowie / foto: materiały prasowe
Nowy wiadukt drogowy w Szepietowie / foto: materiały prasowe
Montaż konstrukcji wiaduktu w Czyżewie / foto: materiały prasowe
Stacja Sadowne Węgrowskie / foto: materiały prasowe
Stacja Małkinia / foto: materiały prasowe
Przystanek Prostyń / foto: materiały prasowe
Most na Bugu / foto: materiały prasowe

_______________________________________________

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.
Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok (faza II)” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.