Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Regulacja ma rozłożyć w czasie procedurę nakładania kar na linie lotnicze za naruszenie obowiązku przekazywania tych danych straży granicznej.

Nowelizację ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR – ang. passenger name record) przygotowało MSWiA, a Sejm uchwalił ją 13 stycznia. 2 lutego nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda.

Celem nowelizacji było rozłożenie w czasie procedury nakładania kar na linie lotnicze za naruszenie obowiązku przekazywania tych danych do Straży Granicznej. W toku prac Sejm przyjął poprawkę Senatu, która pozwala zawiesić lub nie wszczynać postępowań zmierzających do ukarania linii lotniczych za dotychczasowe naruszenia obowiązku przekazywania tych danych.

Zmiana została wprowadzona w porozumieniu ze stroną rządową i odpowiadała na głosy, które płynęły ze strony przewoźników lotniczych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego IATA.

Regulacja rozszerza katalog organów mających kompetencje do nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Wprowadza także szybszy tryb zaskarżalności decyzji organów I instancji poprzez wprowadzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jako odpowiedniego w ocenie ustawodawcy środka odwoławczego, a także możliwość łączenia postępowań do wspólnego rozpoznania i wydania jednej decyzji administracyjnej.

Nowe przepisy przedłużają termin przedawnienia możliwości nałożenia pieniężnej kary administracyjnej z 3 do 5 lat, przy czym zmieniony termin przedawniania miałby zastosowanie także do naruszeń, które miały miejsce przed wejściem w życie ustawy nowelizującej i nie uległy przedawnieniu.

Zgodnie z regulacją, w okresie 2 lat od wejścia ustawy w życie zawiesza się postępowania wszczęte w sprawie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych za nieprzekazanie lub nieprzekazanie w terminie danych PNR, nie wszczyna się nowych, a nałożone już kary nie podlegają wykonaniu. Te same reguły dotyczą postepowań egzekucyjnych. Na okres 2 lat zawiesza się również bieg terminu przedawnienia we wskazanych sprawach.

Dotychczas straży granicznej nie zostały przekazane dane z blisko 110 tys. lotów, co przy dwu naruszeniach przepisów przy jednym locie - nieprzekazaniu listy rezerwacyjnej i listy po odprawie oznacza, że łączna maksymalna wartość kar grożących przewoźnikom przekracza 4 mld zł - 20 tys. zł za jedno naruszenie.

Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk