Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała z funkcji prezesa spółki Czesława Warsewicza i trzech członków zarządu. Jednocześnie rada powierzyła pełnienie obowiązków prezesa członkowi rady nadzorczej Władysławowi Szczepkowskiemu - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Odwołani członkowie zarządu to Leszek Borowiec - odpowiadający za sprawy finansowe, Witold Bawor - członek zarządu ds. operacyjnych i Piotr Wasaty - członek zarządu ds. handlowych.

Uchwały Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia. Przyczyny odwołania nie zostały wskazane.

W wyniku dokonanych zmian w składzie zarządu, poza Szczepkowskim, jest jeszcze Zenon Kozendra - członek będący przedstawicielem pracowników.