"Transport lotniczy w Polsce, tak jak i na całym świecie, przechodzi jeszcze kryzys, który jest bezprecedensowy w historii, kryzys spowodowany pandemią Covid-19. Ta stagnacja się kończy, widzimy, że ruch lotniczy wraca" - powiedział w czwartek Horała podczas konferencji prasowej ws. rozpoczęcia konsultacji publicznych polityki rozwoju lotnictwa cywilnego, opisanej w projekcie "Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)". Dokument potocznie nazwany został Polityką Lotniczą.

Jak przekazał wiceminister, w czerwcu ruch lotniczy zbliża się do 50 proc. tego, co było przed pandemią i rośnie, a "jeszcze niedawno było to 10-15 proc.".

"Mamy ogromną szansę być jednymi z pierwszych w tym wyścigu w światowym biznesie lotniczym. Mamy szansę wzmocnić pozycję Polski, mamy szansę na to, żebyśmy byli w obszarze lotnictwa, w ważnej dziedzinie gospodarki, liderami w naszym regionie Europy. Służyć temu będzie m.in. właśnie przedstawiana dzisiaj polityka rozwoju lotnictwa cywilnego, wdrożenie przyjętych w niej założeń" - powiedział Horała.

Reklama

Wiceminister przekazał, że dokument ten definiuje główne założenia odnośnie celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki rozwoju lotnictwa cywilnego. Jak mówił, wpisuje się ona w "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" oraz w "Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r."

Jak powiedział, od 2007 r. obowiązującym w Polsce dokumentem strategicznym dotyczącym transportu lotniczego był "Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych". Horała tłumaczył, że z biegiem czasu dokument ten stawał się coraz mniej aktualny; częściowo został zrealizowany, a częściowo się przeterminował. "Stąd potrzeba opracowania nowej polityki rozwoju, która wskaże ramy dla rynku lotniczego w perspektywie 10-20 lat" - wskazał.

Wiceminister tłumaczył, że określone w niej cele strategiczne to wytworzenie "dojrzałego, konkurencyjnego rynku usług lotniczych w Polsce, przyczyniającego się do stałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego naszego kraju, realizowanego z poszanowaniem jakości życia obywateli i wymogów ochrony środowiska".

Podkreślił, że jednym z najważniejszych zagadnień jej zagadnień jest scenariusz powrotu ruchu lotniczego po pandemii; uwzględnia ona także powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak powiedział Horała, w dokumencie podjęto m.in. próby określenia i oszacowania prognoz rozwoju rynku lotniczego na najbliższe lata, bazując na prognozach rozwoju rynku lotniczego opracowanych przez Eurocontrol (Europejska Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, czy IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego).

Projekt powstał przy udziale m.in. podmiotów zarządzających lotniskami, użytkowników infrastruktury lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz przedstawicieli lotnictwa ogólnego i komercyjnego.

Horała przekazał, że projekt w czwartek zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. "Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane, podmioty rynku lotniczego i okołolotniczego, aby zapoznały się z tym projektem, żeby zgłaszały swoje uwagi. Jesteśmy na nie jak najbardziej otwarci" - powiedział Horała.

Uwagi do projektu można składać za pomocą formularza do 11 sierpnia 2021 r.

Projekt Uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia przedmiotowego dokumentu został pod koniec czerwca wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.