"Ograniczenia wprowadzone we Włoszech i innych krajach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się drugiej i trzeciej fali pandemii koronawirusa mocno wpłynęły na działalność Alitalii. W rezultacie Alitalia poniosła znaczne straty operacyjne do co najmniej 30 kwietnia 2021 r." - czytamy w oświadczeniu KE.

25 czerwca 2021 r. Włochy zgłosiły Komisji zamiar wypłacenia Alitalii dodatkowych środków z budżetu państwa. Będzie to dotacja bezpośrednia w wysokości 39,7 mln euro, co odpowiada szacowanym stratom poniesionym przez linię lotniczą.

Według KE zamiary Rzymu są zgodne z art. 107. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy państwa, przyznanych przez państwa członkowskie w celu bezpośredniego zrekompensowania określonym przedsiębiorstwom lub sektorom szkód spowodowanych zdarzeniami wyjątkowymi.

Reklama