Sprawne wykorzystanie pieniędzy z nowego budżetu unijnego, rozbudowa sieci dróg i inwestycje w kolej. To zapowiedzi przedstawione w Sejmie przez ministerstwo infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury Adam Zdziebło poinformował, że resort opracowuje plan wydawania pieniędzy unijnych. Środki trafią między innymi na wsparcie rynku pracy, podniesienia bezpieczeństwa energetycznego oraz powiązanie przedsiębiorczości z nauką.

Adam Zdziebło zapowiada też ułatwienie życia kierowcom między innymi poprzez rozbudowę sieci dróg szybkiego ruchu, a także prostsze korzystanie z płatnych autostrad.

Ministerstwo infrastruktury chce też wprowadzić narodowy plan rewitalizacji. Ma pomóc w poradzeniu sobie z takimi problemami, jak degradacja przestrzeni miejskiej, wyludnianie się miast, czy dominacja indywidualnego transportu samochodowego.