Wszystkie te inwestycje będą finansowane przede wszystkim z pieniędzy unijnych. W tym roku Polskie Linie Kolejowe prowadzą rekordową liczbę prac. Rzecznik PLK Mirosław Siemieniec przyznaje, że nie wszystkie remonty będą zakończone zgodnie z planem. Opóźniona jest między innymi realizacja trasy z Krakowa do Rzeszowa. Poślizg mają też wykonawcy modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej oraz tak zwanej trasy skierniewickiej. Na tej ostatniej konieczne są testy nowych urządzeń sterowania ruchem. Wydłuży to prace o dwa tygodnie. Przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych mówią, że postęp prac na tych odcinkach jest stale monitorowany. 

Dzięki temu jeszcze w tym roku najszybsze pociągi pokonają trasę z Warszawy do Trójmiasta w niecałe trzy godziny.