Jakie drogi krajowe, ekspresowe i autostrady zostaną zrealizowane w 2021 r.? Jaki nowe procedury przetargowe na budowę dróg będą obowiązywać w tym roku? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście.

Kolejny rok budowy dróg w Polsce

GDDKiA zakończyła ubiegły rok z bilansem 137,8 km dróg oddanych do użytku. Dyrekcja zakłada, że do końca 2021 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej 385,5 km nowych dróg, w tym niemal 40 km autostrad i ponad 308 km dróg ekspresowych.

Wśród najważniejszych inwestycji w 2021 znajdzie się tunel na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy (S2 POW), którego oddanie połączy obie części obwodnicy. Budowa ma poprawić warunki przejazdu zarówno mieszkańcom stolicy i okolicznych miejscowości, jak i osobom przejeżdżającym przez Warszawę na linii wschód - zachód.

Na budowanej autostradzie A1 Tuszyn - Częstochowa mają być oddane do ruchu trzy odcinki trasy. Docelowo mają tam być dostępne po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Zapowiada się również oddanie odcinka ważnej dla województwa śląskiego inwestycji - niemal 10-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S1.

W grudniu 2020 roku GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy S7 Lubień - Naprawa.

W 2021 roku planowane są do oddania odcinkach dróg ekspresowych S3, S7, S19 (Via Carpatia) oraz S61 (Via Baltica), które nie tylko usprawnią transport w granicach Polski, ale stanowić będą również ważne części tras o znaczeniu międzynarodowym.

Mapa inwestycji drogowych w Polsce na 2021

GDDiK sporządził mapę inwestycji drogowych na rok bieżący. Są na niej zaznaczone odcinki istniejące, odcinki w realizacji, odcinki w przetargu, odcinki w przygotowaniu ujęte w limicie finansowym, odcinki w przygotowaniu spoza limitu finansowego, odcinki w przygotowaniu przeznaczone do realizacji w formule PPP oraz obwodnice.

Mapa inwestycji drogowych / nieznane

Drogi ekspresowe w budowie

W 2021 roku planowana jest budowa wielu dróg szybkiego ruchu i oddanie do użytku 308,2 km dróg ekspresowych na trasach:

S1 Pyrzowice - Podwarpie, III etap (9,7 km),

S2 Puławska - Warszawa Wilanów (4,6 km),

S3 Brzozowo - Miękowo (22,1 km),

S3 Miękowo - Rzęśnica (4 km),

S3 Kaźmierzów - Lubin Północ (14,4 km),

S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ (9,7 km),

S7 Mława - Strzegowo (21,5 km),

S7 Strzegowo - Pieńki (22 km),

S7 Pieńki - Płońsk (13,8 km),

S7 Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca (7,9 km),

S7 Szczepanowice - Widoma (13,1 km),

S11 obwodnica Kępna (6,8 km),

S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (9,6 km),

S19 Lublin - Niedrzwica Duża (11,9 km),

S19 obwodnica Kraśnika (9,6 km),

S19 Kraśnik - Janów Lubelski (18,1 km),

S19 obwodnica Janowa Lubelskiego (6,4 km),

S19 Janów Lubelski - Lasy Janowskie (8,3 km),

S19 Lasy Janowskie - Zdziary (9,5 km),

S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (6,5 km),

S61 Śniadowo - Łomża Południe (17 km),

S61 Łomża Południe - Łomża Zachód (7,2 km),

S61 Kolno - Stawiski (16,4 km),

S61 Stawiski - początek obwodnicy Szczuczyna (18 km),

S61 Wysokie - Raczki (20,2 km).

GDDKiA przewiduje ponad 100 km drogi ekspresowej S19, po ok. 50 km S10 i S17 oraz ponad 20 km S74. Będą też obwodnice m.in. Bielska Podlaskiego, Chełmca czy Kołbieli.

W tym roku planowane jest oddanie również łącznie 39,6 km autostrad:

A1 Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe (15,9 km),

A1 Kamieńsk - Radomsko (16,7 km),

A1 Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego (7 km).

Drogi krajowe w budowie

Pełna lista odcinków dróg o łącznej długości ok. 350 km, na które GDDKiA planuje ogłaszać postępowania przetargowe w 2021 roku:

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

S6 koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa - początek obwodnicy Sławna

S6 obwodnica Sławna

S6 koniec obwodnicy Sławna - obwodnica Słupska

S10 Toruń - Bydgoszcz (z węzłem Toruń Południe)

S17 Drewnica - Ząbki

S17 Zamość Wschód - Zamość Południe

S17 Zamość Południe - Tomaszów Lubelski

S17 koniec obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego - Hrebenne

S19 gr. woj. lubelskiego - Międzyrzec Podlaski

S19 obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (dobudowa drugiej jezdni)

S19 Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

S19 Radzyń Podlaski - Kock

S19 obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni)

S19 Kock - Lubartów Północ

S19 Babica - Jawornik

S19 Domaradz - Iskrzynia

S74 Przełom/Mniów - Kielce

S74 Kielce Zachód - Kielce (DK73)

S74/DK9 obwodnica Opatowa S74 i DK9 budowa łącznika północnego

DK28 obwodnica Nowego Sącza i Chełmca

DK50 obwodnica Kołbieli

DK73 obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej

DK79 obwodnica Zabierzowa

DK66 obwodnica Bielska Podlaskiego

W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

DK73 wschodnia obwodnica Tarnowa

DK74 obwodnica Gorajca

DK74 obwodnica m. Dzwola

DK32 obwodnica Strykowa

DK31 obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą

Nowe procedury przetargowe na budowę dróg 2021

W 2021 roku GDDKiA ogłosi przetargi, które obejmą łącznie ok. 680 km dróg krajowych. Obecnie w przetargach znajduje się 114 km autostrad. W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ogłosi przetargi, które obejmą łącznie ok. 680 km dróg krajowych. Będzie to w sumie 28 odcinków dróg ekspresowych i obwodnic, które po oddaniu do użytku wydłużą istniejące ciągi tras o ok. 350 km. Ich łączną wartość realizacji szacowana jest na ponad 17 mld zł. Ponadto będą też przetargi obejmujące działania na istniejącej sieci dróg, o łącznej długości przekraczającej 330 km i wartości ok. 2,5 mld zł.

Wśród postępowań na nowe odcinki dróg GDDKiA przewidziało ponad 100 km drogi ekspresowej S19, po ok. 50 km S10 i S17 oraz ponad 20 km S74. Dyrekcja poznała też oferty na ostatni odcinek autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w kwietniu 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane zostało na grudzień 2021 r. W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 30 grudnia 2020 r. GDDKiA ogłosiliło przetarg na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Będą też obwodnice m.in. Bielska Podlaskiego, Chełmca czy Kołbieli. Ogłoszenie przetargów na te zadania, a później ich realizacja ma na celu ukończenie najważniejszych połączeń komunikacyjnych w kraju i domknięcia istniejącej sieci dróg ekspresowych.

Realizacja obwodnic pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, dzięki czemu nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców tych miejscowości oraz odciążenie miejskich ulic.

1 stycznia 2021 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadziła ona duże zmiany oraz nowe rozwiązania prawne, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych: planowania postępowania, prowadzenia postępowania, udzielenie zamówienia publicznego, realizacji umowy oraz jej ewaluacji. Z punktu widzenia zamawiających nowe Prawo zamówień publicznych to przede wszystkim uproszczenia w dotychczasowych procedurach (np. ograniczenie dokumentów żądanych w trybie z wolnej ręki), a także całkowicie nowa, bardziej elastyczna procedura dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, czyli tryb podstawowy.

Jak wygląda przygotowanie do inwestycji. GDDKiA wyjaśnia

Cykl realizacji inwestycji drogowej zaczyna od prac przygotowawczych. To proces złożony i długotrwały, który wymaga ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. To na tym etapie ustalany jest korytarz drogi, analizowane jest gdzie i dlaczego trzeba budować nową drogę albo gdzie na pewno nie można budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ np. na środowisko naturalne.

Najważniejsze etapy procesu przygotowania inwestycji drogowej to:

  • Studium Korytarzowe (SK) to przejście od pomysłu do pierwszych prac. Jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne.
  • Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego to doprowadzenie do wskazania konkretnego wariantu przebiegu drogi
  • Złożenie wniosku do właściwej miejscowo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU, decyzja środowiskowa)
  • Wytyczne dla projektu
  • Badania geologiczne
  • Przetarg i wybór wykonawcy