Zdaniem Jacka Matuszaka z ministerstwa, konsultacje w sprawie kształtu inwestycji są niezbędne. Powołuje się on na przepisy, które ograniczają zabudowę w sąsiedztwie tego typu linii. Przedstawiciel MON - u zaznaczył jednak, że takie konsultacje odbywają się dosyć często i z reguły kończą się porozumieniem. Matuszak dodał, że dotychczas PKP nie kontaktowały się w tej sprawie z MON - em.

Przedstawiciele PKP przyznają, że nie prosili jeszcze ministerstwa o opinię w sprawie centrum dlatego, że nie było takiej potrzeby. Zapewniają, że nie ma jeszcze ostatecznego projektu centrum. Zdaniem rzeczniczki Katarzyny Mazurkiewicz inwestycja wcale nie musi kolidować ze strategiczną linią kolejową. Centrum może mieć taki kształt, że nie będzie zbyt blisko sąsiadować ze strategiczną linią kolejową.

W ramach inwestycji powstanie komunikacyjne centrum przesiadkowe, biurowe, a także mieszkalne. Przedstawiony pod koniec kwietnia projekt zakłada wybudowanie nad torami platformy, która połączy perony z miejskimi ogrodami. Koszt całej inwestycji szacowany jest na półtora miliarda złotych.