Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, które wydaje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i sprawdzeniu trasy przez policję pod kątem bezpieczeństwa ruch zostanie puszczony.

Źródło: GDDKiA