Marszałkowie województw planują podzielić Przewozy Regionalne na osiem spółek - donosi dziennik "Rzeczpospolita". Dobry pomysł na restrukturyzację, czy na pogłębienie kolejowego chaosu?

Koncepcja restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne trafiła już do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zgodnie z propozycją marszałków, do końca 2014 roku miałoby powstać 8 nowych spółek oraz - ewentualnie - spółka centralna, która koordynowałaby np. sprzedaż biletów. W centrali zatrudnienie znalazłoby około 50 osób.

Pomysł podziału krytykuje była prezes Przewozów Regionalnych Małgorzata Kuczewska, która w rozmowie z "Rzeczpospolitą" podkreśla, że byłoby to działanie na niekorzyść przedsiębiorstwa. Dodatkowo podział spółki wpłynąłby na pogorszenie funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w Polsce. Za przykład Kuczewska podaje problemy Kolei Śląskich w grudniu 2012 roku.

Zadłużenie spółki Przewozy Regionalne na początku br. wynosiło około 400 milionów złotych. Są to głównie zobowiązania wobec spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Zadłużenia sięgają jeszcze czasów, kiedy Przewozy Regionalne były częścią grupy PKP.