PKP Polskie Linie Kolejowe przedłożyły Urzędowi Transportu Kolejowego projekt cennika dostępu do torów na rok 2014. Średnia stawka wzrośnie o 3,7% wobec 4,8-proc. wzrostu w roku ubiegłym, podały PKP PLK w komunikacie.

"Ograniczenie tempa wzrostu stawek jest realizacją zapowiadanych przez nas działań mających stabilizować rynek i ułatwić planowanie działalności przez przewoźników. To pierwszy krok na drodze do ustabilizowania tego kluczowego dla rynku parametru. Kolejnych efektów możemy spodziewać się po zakończeniu rozpoczętych działań restrukturyzacyjnych oraz optymalizacji procesów biznesowych" – powiedział członek zarządu dyrektor finansowy PKP PLK Karol Depczyński, cytowany w komunikacie.

Poprzez nową politykę stawek PKP PLK chcą motywować operatorów kolejowych do rozwoju. Przewoźnicy mają skorzystać również dzięki nowemu podziałowi stawki uzależniającej wysokość opłat od masy brutto pociągu. Obowiązujący cennik obecnie zawiera sześć przedziałów o rozpiętości od 90 do 150 ton, zaś propozycja przewiduje stworzenie aż 300 przedziałów o rozpiętości 10 ton.

"W przygotowaniu nowego cennika szczególną uwagę poświęcono realnemu oszacowaniu przewidywanych kosztów i pracy przewozowej. Poważne różnice pomiędzy planami i realizacją w ubiegłych latach miały negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki. Z powodu corocznego zbyt optymistycznego planowania pracy eksploatacyjnej w latach 2006 – 2012 PKP PLK poniosła koszty na poziomie 548 mln zł, które nie znalazły pokrycia w opłatach za udostępnienie infrastruktury" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zgodnie z art. 33 ust 8 Ustawy o transporcie kolejowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu Urząd Transportu Kolejowego zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia stawek, które wchodzą w życie wraz z nowym rozkładem jazdy.