W ubiegłym roku spółki motoryzacyjne ze specjalnych stref ekonomicznych dostały 987 i pół miliona złotych pomocy publicznej. To oznacza, że cztery zlokalizowane w strefach firmy będą nadal korzystać z państwowego wsparcia.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał Komisji Europejskiej raport o wysokości pomocy publicznej.

Miliradowa pomoc dla Fiata, General Motors, Isuzu i Volkswagena

Wiceprezes UOKiKu Małgorzata Kozak wyjaśnia, że Fiat, General Motors, Isuzu i Volkswagen mają prawo do dotacji w Polsce, choć na ogół prawo Unii Europejskiej na to nie pozwala. Są to jednak firmy obecne w naszym kraju od wielu lat, a wchodząc do Wspólnoty Polska zachowała prawo do ich wspierania.

Wysokość wsparcia dla firm nie jest jednak nieograniczona. Małgorzata Kozak wyjaśnia, że istnieją progi, których przekroczenie oznaczałoby koniec pomocy publicznej dla tych przedsiębiorstw.

Pomoc w postaci zwolnienia od podatków

Dotacje trafiają do firm głównie w formie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego. Cztery wspierane spółki zatrudniają w Polsce łącznie blisko 6 tysięcy osób.