Do końca stycznia 2013 r. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wypłaciła ponad 539 mln zł przedsiębiorcom, którym generalni wykonawcy dróg krajowych nie wypłacili wynagrodzenia za wykonaną pracę, poinformowała GDDKiA w komunikacie.

Na konta podwykonawców wpłynęło w sumie 468 mln zł w ramach tzw. solidarnej odpowiedzialności, a pozostałe ponad 71 mln zł wypłacono w na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności.

"Dotychczas do wszystkich oddziałów GDDKiA złożono w sumie 1096 zgłoszeń od przedsiębiorców poszkodowanych przez generalnych wykonawców, w ramach specustawy na kwotę blisko 457 mln zł" - głosi komunikat.

GDDKiA zawarła umowy z wykonawcami, którzy następnie podzlecali część prac innym przedsiębiorcom. Nie wszyscy wykonawcy regulowali swoje zobowiązania i pozostawili podwykonawców bez wynagrodzenia za wykonaną przez nich pracę. Wobec tego, w ramach przepisów prawa długi wykonawców wobec poszkodowanych przez nich przedsiębiorców, przejął inwestor (czyli GDDKiA) i reguluje je na bieżąco, po sprawdzeniu potwierdzenia wykonania prac i wymaganych prawem dokumentów.

Pieniądze na wypłaty regulowane są ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, natomiast wypłaty dokonywane z tytułu solidarnej odpowiedzialności, są potrącane z faktur dla nierzetelnych generalnych wykonawców.