Rozpoczął się kapitalny remont dwutorowej magistrali kolejowej nr 18 Bydgoszcz-Toruń. Realizacja wartej prawie 200 mln zł inwestycji potrwa 1,5 roku i pozwoli na znaczne skrócenie czasu podróży między miastami.

51-kilometrowy odcinek torów między Bydgoszczą a Toruniem jest fragmentem szlaku łączącego Szczecin z Warszawą. W ruchliwą magistralę od dawna nie inwestowano, stan torów systematycznie się pogarszał i obecnie na niektórych odcinkach prędkość pociągów jest ograniczona nawet do 30 km/h, a przejazd z Bydgoszczy do Torunia pociągiem zajmuje około godziny.

Plan robót zakłada wymianę nawierzchni dwóch torów o łącznej długości blisko 92 km. Na stacjach Toruń Główny, Cierpice, Solec Kujawski, Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Wschód oraz Bydgoszcz Leśna zostaną zamontowane 54 nowe rozjazdy. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont 18 przejazdów kolejowych. Zaplanowano również wymianę urządzeń automatyki sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń zasilających.

Modernizacja przywróci parametry konstrukcyjne tej linii kolejowej, bez ich poprawiania. Jak podkreślił zarząd spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wybrano taki zakres prac, gdyż pozwoliło to na uproszczenie formalności związanych z przedsięwzięciem i znaczne przyspieszenie jego realizacji.

Początek prac oznacza dla pasażerów znaczne utrudnienia do 2014 roku. Prace prowadzone będą etapami, a rozkładowy ruch pociągów pasażerskich odbywać się będzie jednym torem, co wymusiło odwołanie części lokalnych połączeń.

Jak poinformował Marek Ostrowski, zastępca dyrektora Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy, pasażerowie w zamian będą mogli korzystać bez dopłat z niektórych pociągów TLK. Największe utrudnienia zapowiedziano na czwartek, gdyż pociągi nie będą mogły wówczas przejechać całą trasą i pasażerowie na krótkim odcinku Bydgoszcz Łęgnowo-Przyłubie będą musieli przesiadać się do autobusów. Pociągi dalekobieżne pojadą objazdem przez Inowrocław.

Inwestycja za 199 mln zł ma być gotowa na początku 2014 r.

Projekt zostanie zrealizowany przy udziale środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rewitalizacja odcinka linii kolejowej pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem jest niezbędna dla projektu zintegrowanego systemu transportu publicznego BiT City, realizowanego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Zakłada on powstanie szybkiej kolei pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem oraz powiązanie z nią komunikacji publicznej w obu miastach. Obejmuje m.in. linię tramwajową łączącą bydgoską dzielnicę Fordon z centrum miasta, wspólny bilet na wszystkie środki komunikacji publicznej, przebudowę systemu transportu miejskiego Torunia i budowę wiaduktu w Solcu Kujawskim.

Linia kolejowa nr 18 Kutno-Piła Główna została wybudowana w 1851 r. Leży na terenie województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, a jej całkowita długość wynosi ponad 247 km. W 1984 r. zelektryfikowano ją na odcinku Kutno-Toruń-Bydgoszcz, a w 1989 r. zakończono elektryfikację odcinka Bydgoszcz-Piła.

Linia stanowi jedną z głównych osi komunikacyjnych kraju. Główne relacje pociągów jadących tędy - to Lublin - Warszawa - Kutno - Toruń - Bydgoszcz - Szczecin oraz Katowice/Kraków - Częstochowa - Łódź - Kutno - Toruń - Bydgoszcz - Gdynia.

Linia konstrukcyjnie przystosowana była do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla towarowych. Z uwagi na pogarszający się stan torów, od lat prędkość maksymalna obowiązująca na odcinku Toruń Główny - Bydgoszcz Główna wynosi 70 km/h.