"W związku z ujawnionymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami, minister Sławomir Nowak odwołał ze stanowiska wiceprezesa ds. Transportu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Zbigniewa Mączkę, odpowiedzialnego za sprawy rynku lotniczego, międzynarodowych umów lotniczych, ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, ułatwień w lotnictwie cywilnym oraz ochrony praw pasażerów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego" - napisano w komunikacie przesłanym PAP.

Odwołanie nastąpiło we wtorek na wniosek dotychczasowego p.o. prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tomasza Kądziołka.

Minister Nowak zdecydował również o odwołaniu ze stanowisk czterech urzędników odpowiedzialnych za koncesje i nadzór finansowy w ULC.

"Po odniesieniu się Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wniosków projektu wystąpienia pokontrolnego oraz po dodatkowej analizie prawnej dotyczącej rozmiaru i wagi uchybień, minister Sławomir Nowak nie wyklucza dalszych konsekwencji, w tym złożenia doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa" - czytamy w komunikacie.

Rzecznik poinformował, że do czwartku bieżącego tygodnia ULC ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Ostateczna treść wystąpienia zostanie zamieszczona w BIP, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń ULC.